Alles

Meest gelezen blogs van 2018

By 28 december 2018 februari 21st, 2020 No Comments
De beste wensen voor 2019!


Hieronder kunt u de meest gelezen blogs van het afgelopen jaar nog eens doorlezen. Veel leesplezier toegewenst en doe er uw voordeel mee!

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

In deze blog van 11 januari 2018 zijn wij ingegaan op het intreden van de AVG: de nieuwe Europese privacywet. De bescherming die door de AVG wordt geboden, heeft in het kort betrekking op natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens. De AVG is sinds 25 mei 2018 van toepassing.

Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB): gaat de balans ook echt komen?


Het doel van de WAB (ook wel het ‘nieuwe arbeidsrecht’) is om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om mensen in vaste dienst te nemen en daarmee dus een balans vinden tussen flexibele en vaste arbeidsovereenkomsten. De vraag is natuurlijk of deze balans er ook echt gaat komen. Wij (en met ons velen) zijn hier sceptisch over.

Te warm om te werken?

Het was een erg warme (en droge) zomer. Niet gek dus dat deze blog veel is gelezen. Kort gezegd geldt: artikel 6.1 van het Arbobesluit meldt dat de temperatuur niet schadelijk mag zijn voor de gezondheid van de medewerkers. De werkgever dient (doorgaans dus) maatregelen te nemen om het werken in (extreme) hitte zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te beperken.

Ontslag op staande voet: het belang van een goed bedrijfsreglement (update)

Uit deze blog blijkt maar weer eens het grote belang van een duidelijk bedrijfsreglement. Wij adviseren werkgevers dan ook om een goed en duidelijk bedrijfsreglement op te stellen en deze van toepassing te verklaren op de arbeidsovereenkomst. Zonder een dergelijk reglement staat u als werkgever doorgaans een stuk minder sterk.

Waardevermindering van aandelen en schadevergoeding: afgeleide schade. Hoe zit dit juridisch?


Indien u als aandeelhouder schade heeft geleden bestaande uit waardevermindering van uw aandelen door een gedraging van een derde, dan dient u allereerst na te gaan jegens wie onrechtmatig is gehandeld. Is dat jegens de onderneming? Dan heeft u als aandeelhouder een zeer kleine kans om schade vergoed te krijgen. Is jegens u als aandeelhouder onrechtmatig gehandeld? In dat geval kunt u wel degelijk recht hebben op schadevergoeding.

Werkgevers opgelet: vanaf 2019 nieuwe regels overwerk en tijd-voor-tijd!

Heeft u thans een tijd-voor-tijd-regeling en is er geen CAO van toepassing? Of betaalt u (sommige) werknemers het minimumloon (of een loon dat daarbij in de buurt ligt)? Dan is het absoluut zaak rekening te houden met het bovenstaande. Overwerk dient vanaf 2019 in geld uitgekeerd te worden tot het wettelijke minimumloon. Een belangrijke wijziging aldus!

2019

In 2019 zullen wij natuurlijk doorgaan met het publiceren van juridisch relevante artikelen. Een prettige jaarwisseling en het beste voor 2019 toegewenst!

Legal8

28-12-2018