AllesArbeidsrecht

Motivering van het concurrentiebeding

By 24 februari 2015 februari 21st, 2020 No Comments

Motivering van het concurrentiebeding

Zoals wij al eerder hebben geblogd, is op 1 januari 2015 (een deel van) de wet werk en zekerheid in werking getreden. Onderdeel hiervan is een wijziging van het concurrentie- en relatiebeding. Met betrekking tot het concurrentie- en relatie beding geldt vanaf 1 januari 2015 dat het overeenkomen van een dergelijk beding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in beginsel niet meer is toegestaan. Hetgeen hieronder voor een concurrentiebeding is bepaald, geldt eveneens voor een relatiebeding.

Motivering van het concurrentiebeding

Maar hierboven staat ‘in beginsel’. Dit betekent dat een uitzondering mogelijk is. Er geldt namelijk een uitzondering voor die tijdelijke arbeidsovereenkomsten waarin het opnemen een concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Dit moet dan wel écht een zwaarwegend belang zijn, welk belang door de werkgever goed gemotiveerd moet worden.

Goed motiveren!

In het beding zelf dient goed gemotiveerd te worden welke bedrijfs- of dienstbelangen dit dan precies zijn en waarom die een concurrentiebeding vereisen. Indien deze motivatie ontbreekt of niet goed genoeg is, dan is het concurrentiebeding niet rechtsgeldig. Denk bij de motivering bijvoorbeeld aan de mogelijk kleine markt waarop de werkgever zich begeeft en de mate van gevoelige informatie waar de werknemer in kwestie mee gaat werken.

Omdat de verwachting is dat niet snel sprake van zal zijn van een goed gemotiveerd concurrentiebeding, is het voor alle werkgevers raadzaam hier juridisch advies over in te winnen. Het zou toch vervelend zijn indien een werknemer die met veel bedrijfsgevoelige informatie werkt, overstapt naar de concurrent en u daar niets aan kunt doen!

Opstellen motivering concurrentiebeding

Wij kunnen de motivering van een concurrentiebeding voor u opstellen. Omdat deze motivering per situatie zal verschillen, raden wij u aan met ons contact op te nemen. Wij kunnen dan samen bespreken wat we wel en niet kunnen / mogen opnemen.

U kunt geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.

Legal8 Advocaten & Bedrijfsjuristen

088 – 88 3 8888

info@legal8.nl

24-02-2015