Alles

De turboliquidatie

By 2 maart 2015 februari 21st, 2020 No Comments

De turboliquidatie

Begin vorig jaar hebben wij al een artikel geplaatst over de zogenoemde ‘turboliquidatie’. In dat artikel hebben wij vermeld, dat een turboliquidatie niet zonder risico’s is. Hieronder zullen wij een en ander verduidelijken.

Wat is de turboliquidatie?

Op het moment dat een onderneming haar werkzaamheden wenst te beëindigen, bijvoorbeeld door de crisis (omdat de onderneming financieel gezien ‘onder’ dreigt te gaan), dient deze onderneming geliquideerd te worden. Dit is dus een andere maatregel dan een faillissement. De AVA is bevoegd tot het besluiten daarvan. Kort gezegd vormt de turboliquidatie een versnelde vorm om een rechtspersoon – meestal een BV – te ontbinden. ‘Turbo’ omdat er – in tegenstelling tot de normale procedure van ontbinding – geen vereffeningsprocedure doorlopen hoeft te worden. Dat is overigens niet gek, aangezien er geen baten meer mogen bestaan.

Voordelen van de turboliquidatie

Het grote voordeel van de turboliquidatie is dat een vennootschap snel kan worden afgewikkeld (zonder dat een vereffenaar moet worden benoemd). Hierdoor kunnen kosten en tijd bespaard worden. Voordeel is ook dat de periode van twee maanden na de publicatie in het landelijke dagblad niet afgewacht dient te worden (deze termijn dient bij een ‘gewone’ liquidatie wel afgewacht te worden).

Nadelen turboliquidatie?

Ondanks het bovengenoemde voordeel, zitten er ook nadelen aan een turboliquidatie. Zoals hierboven is gemeld, kan een turboliquidatie alleen plaatsvinden als er geen baten meer zijn. Als een crediteur bijvoorbeeld kan aantonen dat er toch baten aanwezig zijn, dan kan hij of zij naar de rechter stappen en vragen om de vereffening te heropenen. Dan kan alsnog het faillissement worden uitgesproken. Dit kan behoorlijke risico’s meebrengen voor de bestuurders. Indien de vennootschap failliet wordt verklaard en de bestuurders de jaarstukken niet hebben gedeponeerd – omdat zij in de veronderstelling verkeerden dat de onderneming geliquideerd was- dan kunnen de bestuurders persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor het tekort van de boedel. Dit zijn kort gezegd alle schulden van de vennootschap. Dat is een behoorlijk risico!

Juridisch advies

Bestuurders dienen derhalve niet zomaar over te gaan tot een turboliquidatie. De turboliquidatie is immers bepaald niet zonder risico’s. Wij raden u aan ter zake juridisch advies in te winnen. Wij zijn daartoe uiteraard graag bereid. U kunt geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.

Legal8

088 – 88 3 8888

info@legal8.nl

02-03-2015