AllesArbeidsrechtContractenrecht

Onduidelijke formulering studiekostenbeding komt werkgever duur te staan

By 12 januari 2016 februari 21st, 2020 No Comments

Studiekostenbeding

In een blog van mei 2012, hebben wij reeds geschreven over de aan studiekostenbeding gestelde eisen en voorwaarden. Om rechtsgeldig te zijn, moet een studiekostenbeding immers aan een aantal voorwaarden voldoen. Allereerst dient een studiekostenbeding schriftelijk te worden vastgelegd (bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst). Hiernaast dient een studiekostenbeding duidelijk te worden omschreven. Een andere belangrijke voorwaarde is dat duidelijk wordt omschreven in welke gevallen een terugbetalingsverplichting bestaat voor de werknemer. Een laatste vereiste is dat bij een dergelijke terugbetalingsverplichting een glijdende schaal toegepast dient te worden. Kort gezegd houdt dit eigenlijk in dat de verplichting tot terugbetaling vermindert naarmate de arbeidsovereenkomst langer voortduurt.

Onlangs heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan in een zaak omtrent een studiekostenbeding. In dit beding is opgenomen dat als de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werknemer zou worden beëindigd, deze werknemer de studiekosten diende terug te betalen (met een “glijdende schaal”). Na het aflopen van de laatste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is de arbeidsovereenkomst door de werknemer niet voortgezet voor onbepaalde tijd. De werkgever vorderde hierop de studiekosten terug, hetgeen de werknemer weigerde. De vraag die bij het Hof speelde, was of de werknemer aan het studiekostenbeding gehouden kon worden.

Onduidelijke formulering studiekostenbeding komt werkgever duur te staan

Helaas voor de werkgever, oordeelt het Hof dat de werknemer in deze zaak gelijk heeft. De tekst van het studiekostenbeding was volgens het Hof niet duidelijk, zodat de werknemer de consequenties daarvan niet (volledig) heeft begrepen. Het kwam met name aan op de formulering van de zinsnede:

“beëindiging op verzoek van de werknemer”.

In deze zaak is de arbeidsovereenkomst volgens het Hof niet “beëindigd” maar “niet voortgezet”. Deze onduidelijkheid in de bepaling komt voor rekening en risico van de werkgever.

Deze uitspraak is via de volgende link te raadplegen: rechtspraak.

Lessen voor de praktijk

Deze zaak laat het belang van een correct en duidelijk geformuleerd studiekostenbeding zien. Wij adviseren werkgevers hier goed op te letten. Wordt een onduidelijk beding overeengekomen, dan kan dit betekenen dat de werkgever hier geen beroep op kan doen…

 

Legal8

12-01-2016