AllesArbeidsrecht

Ontslag door post op Facebook

By 9 oktober 2014 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_79476640

In een aantal eerdere berichten, hebben wij geblogd dat een werkgever een werknemer kan ontslaan wegens bijvoorbeeld een stomme tweet of een negatieve Facebook post of door het gebruik van andere social media. Op 14 augustus jl. hebben wij tevens geblogd over het feit dat een werknemer (op staande voet) kan worden ontslagen wegens een (negatieve) post op Facebook, waarbij foto’s waren geplaatst die de werkgever liever niet online had gezien. Weliswaar zijn hierbij alle omstandigheden van belang, maar een ontslag op staande voet is dus mogelijk. Via de volgende link kunt u die blog bekijken: Ontslag Facebook.

Ontslag door post op Facebook

In een recente zaak was een werknemer buitengewoon kwaad op zijn werkgever omdat deze werkgever hem tot tweemaal toe een voorschot op zijn salaris had geweigerd. De werknemer was hier zó kwaad over, dat hij besloot zijn ongenoegen op Facebook te uiten en – al dan niet bewust – met de wereld te delen. Natuurlijk kwam zijn werkgever hier niet heel veel later achter. De werkgever heeft de werknemer vervolgens geschorst en is een ontbindingsprocedure gestart bij de kantonrechter. De werkgever kon dit namelijk niet accepteren.

Oordeel kantonrechter

De werknemer probeerde nog te betogen dat zijn uitlatingen onder het recht van vrije meningsuiting vielen, maar de kantonrechter maakte hier korte metten mee. Dit kwam mede  doordat de uitlatingen van de werknemer in kwestie buitengewoon beledigend en zéér grof waren. Het feit dat het om publieke uitingen ging, maakte dit nog erger. Immers, de hele wereld kon meelezen.

De kantonrechter ontbond de arbeidsovereenkomst zonder toekenning van enige vergoeding. De werknemer stond dus op straat zonder vergoeding. Gezien de reden van de ontbinding, is de kans tevens groot dat het UWV een WW-uitkering zal weigeren. Niet echt slim dus!

Ontslag wegens social media / social media beleid

Ondanks het feit dat de werknemer in bovenstaande zaak geheel ongelijk kreeg, kan dit wel eens anders zijn in de praktijk. Met name als de omstandigheden anders liggen en de uitingen niet dermate beledigend zijn. Niet elke negatieve uiting dient direct tot een ontslag te leiden. Alle uitingen op social media voorkomen, kan geen enkele werkgever. Maar je kunt als werkgever bijvoorbeeld een social media beleid / protocol opstellen waarin duidelijke afspraken gemaakt kunnen worden over wat werknemers wel en niet op social media platforms kunnen delen. Op deze manier is het voor  medewerkers duidelijk wat wel en niet online kan. Mocht zich een vervelende online post voordoen of een discriminerende Facebook statusupdate, dan kan je als werkgever teruggrijpen op het social media beleid en sta je sterker dan wanneer er helemaal niets is vastgelegd over social media.

Wij kunnen werkgevers behulpzaam zijn met het – juridisch correct – opstellen van een social media beleid / protocol. U kunt terzake geheel vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij zijn u graag van dienst.

Legal8

088 – 88 3 8888

info@legal8.nl

09-10-2014