AllesArbeidsrecht

Ontslag op staande voet wegens vakantie?

By 2 juli 2014 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_129283913

Op 20 mei jl. heeft het Hof ’s-Hertogenbosch in een bijzondere zaak geoordeeld dat een gegeven ontslag op staande voet niet rechtsgeldig was, omdat de werkgever geen dringende reden had voor het ontslag op staande voet en de werkgever in kwestie in strijd met de wet heeft gehandeld. Wat was er precies aan de hand?

Vakantie aangevraagd?

Eind september 2013 heeft de betreffende werknemer vakantie aangevraagd bij zijn werkgever voor de periode 23 december tot en met 31 december 2013. De betreffende werkgever heeft op dezelfde dag schriftelijk gereageerd met de mededeling dat het verzoek om het vakantieverlof nog niet kon worden goedgekeurd en dat daarmee werd gewacht tot bekend werd welke medewerkers allemaal vrij wilden hebben gedurende de kerstdagen en de dagen daarna. De werknemer in kwestie heeft hierna nog enkele keren verzocht om een antwoord, doch helaas geen concreet antwoord mogen vernemen. Pas op 18 december 2013 heeft de werkgever het verzoek om verlof goedgekeurd, echter met uitzondering van 23 december 2013.

Uiteraard wilde de werknemer deze dag wel vrij hebben. De werknemer had al een appartement e.d. geboekt op haar vakantieadres. De werknemer heeft aangegeven deze dag niet op werk te verschijnen. Op 23 december heeft de werknemer dit de werkgever nogmaals telefonisch medegedeeld. De werkgever was het hier mee oneens en heeft de werknemer op staande voet ontslagen. De vraag die thans resteert is of de werknemer de vakantie correct heeft aangevraagd en of de aangevraagde vakantie vaststaat.

De rechter oordeelt dat op grond van de wet de werkgever de vakantie dient vast te stellen conform de wensen van de werknemer, tenzij zich daar gewichtige redenen tegen verzetten. De beslistermijn voor de werkgever is gesteld op twee weken. Indien een reactie uitblijft, dan wordt de vakantie conform de wensen van de werknemer vastgesteld. Doordat de werkgever pas op 18 december heeft gereageerd op het vakantieverzoek van de werknemer, is zij te laat geweest. De aangevraagde vakantie staat vast en het ontslag op staande voet wordt door de rechter van tafel geveegd. Van gewichtige redenen om van de vakantiewetgeving af te wijken is ook niet gebleken.

Deze uitspraak is via de volgende link te raadplegen: Rechtspraak.

Juridisch advies arbeidsrecht

Het bovenstaande laat maar weer eens zien dat een ontslag op staande voet in rechte niet vaak stand houdt. Mocht u vragen hebben op het gebied van ontslag (op staande voet), neem dan eens geheel vrijblijvend contact met ons op. Ook voor vragen op andere rechtsgebieden, waaronder het arbeidsrecht. Wij zijn u graag van dienst.

Legal8

088 – 88 3 8888

02-07-2014