AllesArbeidsrecht

Ontslag wegens alcohol op de werkvloer?

By 4 december 2014 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_137355674

Is een ontslag op staande voet mogelijk als een werknemer alcohol gebruikt op de werkvloer? Maakt het hierbij uit of de werknemer dit al eerder heeft gedaan of dat het een eerste keer betreft? En is een alcoholbeleid belangrijk? In dit artikel zullen wij op deze vragen ingaan.

Ontslag wegens alcohol op de werkvloer?

In een recente zaak ging het om een werknemer die behoorlijk naar alcohol rook toen hij op werk verscheen. Toen hij hiermee geconfronteerd werd, gaf hij aan de avond ervoor (behoorlijk wat) bier te hebben gedronken. Na een intern overleg heeft de werkgever in kwestie besloten om de werknemer op staande voet te ontslaan.  De werknemer was het hier niet mee eens en riep de vernietigbaarheid van het ontslag op staande voet in.

Omdat een ontslag op staande voet verstrekkende gevolgen heeft voor een werknemer (onder meer verlies van zijn baan en geen WW-uitkering), heeft de wetgever bepaald dat er sprake moet zijn van een ‘dringende reden’. Dit betekent onder meer dat de werknemer iets heel ergs gedaan moet hebben, zoals diefstal of geweldpleging op de werkvloer. Volgens de rechter was er in deze zaak geen sprake van een dringende reden. De kantonrechter vond namelijk dat minder vergaande sancties hadden kunnen worden opgelegd en de werkgever heeft in deze zaak onterecht gekozen voor het zwaarste middel.

Geen duidelijk alcoholbeleid

Een belangrijk gegeven hierbij was dat het alcoholbeleid van de werkgever niet duidelijk was. Bovendien dat het beleid van de werkgever bij alcoholmisbruik niet ontslag op staande voet was. De werkgever is verantwoordelijk voor zijn eigen beleid. Een alcoholbeleid is praktisch en verstandig, echter deze moet dus wel consistent worden nageleefd.

De uitspraak is via de volgende link te raadplegen: Rechtspraak.

Wel ontslag op staande voet

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelde in een recente kwestie (die vergelijkbaar is met bovenstaande uitspraak) dat de beleidsregels van de werkgever voldoende duidelijk waren en konden leiden tot een ontslag op staande voet. In dit beleid was opgenomen dat bij gebruik van alcohol tijdens of korte tijd voor het werk nadrukkelijk is verboden en verder  dat overtreding van dit verbod tot ontslag kan leiden. Een goed opgesteld beleid is dus erg belangrijk!

Wat in deze zaak ook meespeelde, was het feit dat de werknemer al meerdere malen was gewaarschuwd.

Heeft u vragen of opmerkingen over dit onderwerp? Neem eens vrijblijvend contact met ons op!

Legal8

088 – 88 3 8888

04-12-2014