AllesArbeidsrecht

Ontslag wegens stelen van 50 eurocent

By 8 januari 2015 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_97066739

Een medewerkster van een koffiebar stal onlangs een klein bedrag van 50 eurocent. De medewerkster wordt vervolgens op staande voet ontslagen en er volgt een rechtszaak. Was het ontslag op staande voet in deze zaak wegens de diefstal van 50 eurocent terecht gegeven – diefstal is diefstal – of ging het hier om een dergelijk gering bedrag dat er geen dringende reden voor een ontslag op staande voet bestond?

Ontslag wegens stelen van 50 eurocent

In deze betreffende zaak had een klant van een koffiebar gebruik gemaakt van het toilet en legde daarom 50 cent op de bar. De betreffende medewerkster van de bar stak het geld in eerste instantie in haar zak en legde het geldstuk pas in de kassa toen zij op haar gedrag door een collega werd aangesproken. Uiteindelijk konden camerabeelden een en ander bevestigen. De vraag die vervolgens resteert is of het stelen van 50 eurocent voldoende reden is voor een succesvol ontslag op staande voet. In principe levert diefstal immers een dringende reden op. Lees daarvoor verder via de volgende link: Blog dringende reden. Maar diefstal van 50 eurocent?

Ontslag op staande voet terecht gegeven

De rechter in kwestie oordeelt dat het ontslag op staande voet terecht is gegeven. Het ging volgens de rechter niet zozeer om de hoogte van het ontvreemde bedrag, maar om een vertrouwenskwestie. De medewerkster in kwestie moest voor haar functie continu geld van klanten in ontvangst moest nemen en het feit dat zij geld ontvreemdt – ongeacht het bedrag – levert een vertrouwensbreuk op. Diefstal is dus diefstal. Ook in het geval het gaat om zeer kleine bedragen, de zogenoemde “bagateldelicten”, is een ontslag op staande voet mogelijk.

Natuurlijk spelen alle omstandigheden van het betreffende geval een grote rol en had de uitkomst in deze zaak anders kunnen zijn indien de omstandigheden ook anders waren.

De uitspraak is via de volgende link te raadplegen: Rechtspraak.

Juridisch advies arbeidsrecht

Wij zijn u graag bereid nader te informeren en te adviseren. Wij kunnen u alsdan aangeven of er in een bepaalde situatie sprake is van een dringende reden. U kunt geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.

Legal8 bedrijfsjuristen & advocatuur

088 – 88 3 8888

08-01-2015