AllesArbeidsrecht

Camera op de werkvloer: wel of niet toegestaan?

By 12 januari 2015 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_101290495

Wij hebben al eerder geschreven over het leerstuk van onrechtmatig verkregen bewijs. In onze blog van 20 juni 2014 hebben wij geschreven dat ondanks het feit dat het bewijs op onrechtmatige wijze is verkregen (de kantonrechter oordeelt dat het onrechtmatig is dat de werkgever in de privémail van werknemer heeft gezocht naar verboden activiteiten) en de werkgever een boete is opgelegd, de werkgever het bewijs toch mocht gebruiken in de procedure. Onlangs speelde een procedure bij de rechtbank Noord-Holland waarin de vraag centraal stond of verkregen informatie uit een verborgen camera op de werkvloer rechtsgeldig was.

Camera op de werkvloer: wel of niet toegestaan?

In principe moeten werknemers hun werkzaamheden in “vrijheid” kunnen uitvoeren. Het toezicht met camera’s is logischerwijs aan strenge regels gebonden. In sommige situaties kan een werkgever echter wel een goede reden hebben om een camera op te hangen. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waar sprake is van diefstal op de werkvloer en de werkgever de dief niet kan achterhalen met andere middelen. De werkgever moet dan wel echt een duidelijk doel hebben. De wet stelt verder ook nog dat dergelijke camerabeelden niet mogen worden gebruikt voor een ander doel dan dat waarvoor ze zijn verkregen.

Kort gezegd is het gebruik van camera’s niet toegestaan, tenzij er een duidelijk doel is en de beoogde informatie niet op een andere wijze is te achterhalen. Ook dient de werkgever de werknemers ervan op de hoogte te stellen dat hij dit middel gaat gebruiken. Er bestaat dus een informatieplicht.

Onrechtmatig verkregen bewijs toch toegestaan

In een recente zaak oordeelde de kantonrechter echter dat onrechtmatig verkregen camerabewijs soms toch is toegestaan. De kantonrechter oordeelt:

De kantonrechter laat de camerabeelden echter wel toe als bewijs, omdat in beginsel het algemene maatschappelijke belang dat de waarheid in rechte aan het licht komt en het belang dat partijen erbij hebben hun stellingen in rechte aannemelijk te kunnen maken, zwaarder weegt dan het belang van uitsluiting van bewijs.

Deze uitspraak is via de volgende link in te zien: Rechtspraak.

Of dergelijk bewijs is toegestaan, hangt dus af van alle omstandigheden van het betreffende geval.

Juridisch advies arbeidsrecht

Heeft u vragen over het bovenstaande of het arbeidsrecht in een bredere zin? Neem eens geheel vrijblijvend contact met ons op.

Legal8

088 – 88 3 8888

12-01-2015