AllesArbeidsrecht

Ontslag wegens werkweigering?

By 26 juni 2014 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_137355674

Wat is werkweigering precies en kan een werkweigering tot een ontslag (op staande voet) leiden? Op deze vragen zullen wij hieronder nader ingaan.

Werkweigering

Met werkweigering wordt de situatie bedoeld dat een werknemer – opzettelijk – zijn of haar overeengekomen werkzaamheden niet verricht. Maar kan een werkgever een werknemer ontslaan als de werknemer zijn of haar werkzaamheden weigert uit te voeren en er aldus sprake is van werkweigering?

Werkweigering en ontslag

In de wet is opgenomen dat werkweigering een dringende reden kan zijn om een werknemer op staande voet te ontslaan. Het moet dan wel gaan om een ‘hardnekkige weigering te voldoen aan redelijke opdrachten van de werkgever’. Er moet met andere woorden echt iets aan de hand zijn en de opdrachten van de werkgever moeten redelijk zijn. Uit de jurisprudentie volgt echter dat lang niet elke werkweigering een ontslag op staande voet rechtvaardigt. Integendeel, een ontslag op staande voet wegens werkweigering wordt vaak door werknemers succesvol aangevochten. Toch bestaat deze mogelijkheid voor een ontslag (op staande voet) en is het geheel afhankelijk van de concrete omstandigheden of een ontslag op staande voet gerechtvaardigd is of niet.

Juridisch advies

Juist omdat het bovenstaande afhankelijk is van allerlei concrete omstandigheden, adviseren wij werkgevers tijdig juridisch advies in te winnen. Wij zijn hiertoe uiteraard graag bereid. Neem eens vrijblijvend contact met ons op.

Legal8

088 – 88 3 8888

26-06-2014