Alles

Faillissement in zicht. Pre-pack?

By 19 juni 2014 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_129283913

Bij de “pre-pack” methode wordt van tevoren door de rechtbank bekend gemaakt wie er in geval van faillissement tot curator zal worden benoemd. Deze methode is overgewaaid vanuit het Verenigd Koninkrijk. Pre-pack is eigenlijk een ‘stille bewindvoering’. De stille bewindvoerder wordt dus aangesteld al voordat een faillissement wordt uitgesproken.

Wanneer is pre-pack mogelijk?

Pre-pack is mogelijk als een onderneming bijvoorbeeld verwacht binnen afzienbare tijd failliet te gaan, maar er nog voldoende financiering beschikbaar is om de ondernemingsactiviteiten voort te zetten. De taak van de stille bewindvoerder is in principe om te bekijken of de onderneming in kwestie nog te redden valt en of er bij een faillissement mogelijkheden tot een doorstart bestaan. Een voordeel van deze pre-pack is dat de ondernemer voorafgaand met de toekomstig curator kan afstemmen of – en zo ja, onder welke voorwaarden – een doorstart na faillissement mogelijk zou zijn. De pre-pack is hiermee een soort stimulans om ’tijdig hulp te zoeken’. Met deze pre-pack is bedoeld om onnodig verlies van kapitaal en banen te voorkomen. Tevens is de verwachting dat de kans groter is dat de opbrengst van de verkoop van levensvatbare onderdelen hoger uitvalt.

Pre-pack

Inmiddels is deze methode in de praktijk al toegepast. Omdat de pre-pack methode relatief nieuw is, is er nog veel onduidelijk. Wanneer er meer duidelijk is over de pre-pack, zullen wij hiervan weer een bericht posten.

Vragen?

Heeft u vragen ten aanzien van het bovenstaande? Neem dan eens geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

19-06-2014