Alles

Te warm om te werken?

By 20 juni 2014 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_126322418

Wij krijgen (voornamelijk gedurende de zomermaanden) wel eens vragen over werken in warm/heet weer. Zijn hier bijvoorbeeld wettelijke regels voor? En wanneer is het echt te heet om te werken? Wij zullen hieronder antwoord geven op zulke vragen.

Arbeidsomstandighedenwet en werken in de hitte

In de wet is geen algemene regel te vinden bij welke temperatuur werken niet meer mag of niet meer redelijk is. In de Arbeidsomstandighedenwet is wel een aantal voorschriften opgenomen waaraan een werkgever zich dient te houden, ook ten aanzien van werken in warm weer. Een werkgever moet namelijk in algemene zin zorgen voor een ‘veilige en gezonde werkomgeving’. Artikel 6.1 van het Arbobesluit meldt hiernaast dat de temperatuur niet schadelijk mag zijn voor de gezondheid van de medewerkers. De werkgever dient kort gezegd maatregelen te nemen om het werken in (extreme) hitte zoveel mogelijk te voorkomen danwel te beperken.

Is het echt nodig om in de hitte te werken (afhankelijk van het soort werk) dan stelt het Arbobesluit dat de werkgever bijvoorbeeld ‘persoonlijke beschermingsmiddelen’ dient te verstrekken. Denk aan bijvoorbeeld sunblock en aangepaste werkkleding.

Al met al staan in de wet geen “harde eisen”, maar wordt uitgegaan van een aantal richtlijnen met betrekking tot werken in de hitte. Per onderneming en afhankelijk van het soort werk kunnen deze voorschriften weer verschillen.

Juridisch advies arbeidsrecht

Natuurlijk kan het voorkomen dat er meningsverschillen zijn ten aanzien van het bovenstaande, tussen bijvoorbeeld een werkgever en een werknemer. In de rechtspraak zijn ook zaken bekend waarin hoge temperaturen op de werkvloer onderwerp van discussie vormden. Bijvoorbeeld een werknemer die de veiligheidsvoorschriften van de werkgever niet in acht nam omdat het volgens hem ‘veel te warm’ was. Omdat bij kwesties als deze altijd een belangenafweging gemaakt dient te worden, adviseren wij u om terzake juridisch advies in te schakelen. Wij zijn daartoe uiteraard bereid.

Heeft u vragen over het bovenstaande, neemt dan eens geheel vrijblijvend contact met ons op.

Legal8

088 – 88 3 8888

20-06-2014