AllesOndernemingsrecht

Risico’s bij een turbo-liquidatie?

By 11 maart 2014 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_54497056

De zogenoemde ’turbo-liquidatie’ is niet zonder risico’s. Deze vorm van ontbinding van een vennootschap wordt vaak omschreven als snel en veilig. Maar is dat ook zo?

Wat is een turbo-liquidatie?

Op het moment dat een onderneming haar werkzaamheden wenst te beëindigen, bijvoorbeeld door de crisis (omdat de onderneming financieel gezien ‘onder’ dreigt te gaan), dient deze onderneming geliquideerd te worden. Dit is dus een andere maatregel dan een faillissement. De AVA is bevoegd tot het besluiten daarvan. Kort gezegd vormt de turboliquidatie een versnelde vorm om een rechtspersoon – meestal een BV – te ontbinden. ‘Turbo’ omdat er – in tegenstelling tot de normale procedure van ontbinding – geen vereffeningsprocedure doorlopen hoeft te worden. Dat is overigens niet gek, aangezien er geen baten meer mogen bestaan.

Risico’s

Het voornaamste verschil met de ‘normale’ wijze van ontbinding ex artikel 2:19 lid 1 BW is dat ingeval van een turboliquidatie geen vereffeningsprocedure doorlopen hoeft te worden. Dat is ook niet zo gek, omdat er ingevolge artikel 2:19 lid 4 BW geen baten meer mogen bestaan op het moment van turboliquidatie van een BV.
Het voornaamste verschil met de ‘normale’ wijze van ontbinding ex artikel 2:19 lid 1 BW is dat ingeval van een turboliquidatie geen vereffeningsprocedure doorlopen hoeft te worden. Dat is ook niet zo gek, omdat er ingevolge artikel 2:19 lid 4 BW geen baten meer mogen bestaan op het moment van turboliquidatie van een BV.

Zoals hierboven is gemeld, kan een turbo-liquidatie alleen plaatsvinden als er geen baten meer zijn. Uit de rechtspraak volgt dat onder baten niet alleen debiteuren, inventaris en auto’s verstaan worden, maar ook een eventuele bestuurdersaansprakelijkheid. Als een crediteur bijvoorbeeld kan aantonen dat er toch baten aanwezig zijn, dan kan hij of zij naar de rechter stappen en vragen om de vereffening te heropenen. Dan kan alsnog het faillissement worden uitgesproken. Oppassen geblazen dus!

Juridisch advies

Bestuurders dienen niet zomaar over te gaan tot een turbo-liquidatie. De turbo-liquidatie is immers bepaald niet zonder risico’s. Wij raden u aan terzake juridisch advies in te winnen. Wij zijn daartoe uiteraard graag bereid. U kunt geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.

11-03-2014

‘Turboliquidatie’ is de benaming voor de wijze van ontbinding van een rechtspersoon
‘Turboliquidatie’ is de benaming voor de wijze van ontbinding van een rechtspersoon
‘Turboliquidatie’ is de benaming voor de wijze van ontbinding van een rechtspersoon
als eenvoudige wijze van ontbinding van een rechtspersoon)