AllesHuurrecht

ROZ model woonruimte 2017: verruiming tijdelijke huurovereenkomsten en Airbnb verboden

By 5 mei 2017 februari 21st, 2020 No Comments

Advocaat huurrecht

Onlangs heeft de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) een nieuw model voor de huurovereenkomst van woonruimte gepubliceerd. Dit model vervangt de vorige versie die nog uit 2003 stamt. Het nieuwe model is tweeledig: het bestaat uit de Huurovereenkomst Woonruimte 2017 en de Algemene Bepalingen Woonruimte 2017. Hieronder volgt een korte toelichting op deze nieuwe versie.

ROZ model woonruimte 2017

Met dit nieuwe model heeft de ROZ geprobeerd meer aan te sluiten bij de huidige huurpraktijk en de actuele veranderingen op het gebied van huur en verhuur. Denk hierbij aan de mogelijkheid om een woning tijdelijk te verhuren en verhuuropties zoals Airbnb.

Verruiming tijdelijke huurovereenkomst

In onze blog van 4 juli 2016 hebben wij al geschreven over een aantal belangrijke wijzigingen in het huurrecht naar aanleiding van de invoering van de Wet Doorstroming Huurmarkt. Onder de huurwet voor 1 juli 2016 konden huurovereenkomsten voor (on)bepaalde tijd slechts onder beperkte en strikte voorwaarden beëindigd worden en kon slechts onder beperkte omstandigheden een huurovereenkomst voor bepaalde tijd worden overeengekomen die kon worden opgezegd zonder naar de rechter te hoeven. Nu kunnen huurovereenkomsten voor een grotere groep huurders voor bepaalde tijd worden aangegaan zonder dat de huurovereenkomst automatisch overgaat in een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. In de nieuwe wet staat dat ten aanzien van zelfstandige woningen, huurovereenkomsten voor bepaalde tijd van maximaal twee jaar kunnen worden aangegaan. De verhuurder kan deze huurovereenkomst daarna schriftelijk opzeggen, zonder dat de verhuurder hiervoor naar de rechter hoeft. Voor onzelfstandige woonruimte geldt een termijn van vijf jaar.

Deze wijziging in de huurwetgeving is nu ook vastgelegd in het nieuwe model woonruimte 2017. Dit is dan ook de belangrijkste wijziging ten opzichte van het vorige model uit 2003. In dit nieuwe model zijn verschillende opties opgenomen qua duur:

  1. onbepaalde tijd;
  2. onbepaalde tijd met een minimumduur van één jaar;
  3. bepaalde tijd voor maximaal twee jaar (zelfstandige woonruimte) of vijf jaar (onzelfstandige woonruimte);
  4. bepaalde tijd langer dan twee jaar (zelfstandige woonruimte) of vijf jaar (onzelfstandige woonruimte).

Airbnb verboden

In het nieuwe model heeft de aanpak van overlast meer ‘handen en voeten’ gekregen. In dit model (in combinatie met de nieuwe algemene bepalingen) is thans met zoveel woorden opgenomen dat verhuur middels Airbnb of vergelijkbare organisaties, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder, niet is toegestaan. Tevens is hiervoor in de huurovereenkomst een specifieke boetebepaling opgenomen. Een belangrijke toevoeging dus!

Model downloaden

U kunt het nieuwe model – en de voorwaarden – via de volgende link downloaden: Model huurovereenkomst.

Juridisch advies huurrecht

Heeft u vragen over het bovenstaande of wenst u juridisch advies in te winnen? Neem eens vrijblijvend contact met een van onze bedrijfsjuristen of advocaten op. Wij zijn u graag van dienst.

Legal8 Advocaten & Bedrijfsjuristen

088 – 88 3 8888

www.legal8.nl

info@legal8.nl

05-05-2017