AllesArbeidsrecht

Schade op werknemer verhalen?

By 7 april 2015 februari 21st, 2020 No Comments

Schade verhalen

Op 4 september 2014 hebben wij een artikel geschreven over een zaak waarin een leaseauto van een werknemer werd gestolen. De vraag die hier speelde was of de werknemer of de werkgever aansprakelijk was voor deze schade. In die zaak werd de werkgever aansprakelijk gehouden voor de schade, met name omdat de werkgever expliciet de keuze had gemaakt voor een verzekering waarbij diefstal als gevolg van nalatigheid of onvoorzichtig gedrag niet werd gedekt. In een zeer recente zaak speelde deze discussie wederom.

Schade op werknemer verhalen?

De werknemer in kwestie had verkeerde brandstof getankt met zijn leaseauto en hierdoor ontstond schade aan de leaseauto. Komt deze schade nu voor rekening van de werkgever of van de werknemer? Kon de werkgever de schade met andere woorden verhalen op de werknemer? In deze zaak was de schade overigens ontstaan tijdens werktijd.

Zoals ook uit het bovenstaande arrest volgt, is de werknemer in dergelijke situatie slechts aansprakelijk voor de schade, indien de schade het gevolg is van zijn opzet of bewuste roekeloosheid. Van opzet was volgens de rechter in dit dossier geen sprake. De werknemer deed dit niet expres. Ook van bewuste roekeloosheid was geen sprake. Daar is overigens niet snel sprake van. De werknemer moet zich dan vrijwel onmiddellijk bewust zijn van zijn roekeloze gedraging. De rechter oordeelt dus dat het kan gebeuren dat een werknemer de verkeerde brandstof tankt. Dit betrof aldus de rechter een vergissing.

Verhaal van schade op de werknemer was dus niet mogelijk. De uitspraak is via de volgende link te raadplegen: Rechtspraak.

Wanneer is verhaal van schade op de werknemer wel mogelijk?

Verhaal van dergelijke schade op de werknemer is echter wel mogelijk, maar dan moet dat wel schriftelijk worden vastgelegd in de arbeidsovereenkomst of in een andere (lease) regeling. Het moet de werknemer dus duidelijk zijn dat deze schade op hem verhaald kan worden en dat was in onderhavige zaak niet het geval. Hiernaast dient de werknemer verzekerd te zijn voor de schade. Als aan deze voorwaarden is voldaan, dan is verhaal van schade op de werknemer dus mogelijk.

Heeft u vragen over het bovenstaande? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Legal8

info@legal8.nl

088 – 88 3 8888

07-04-2015