Alles

Schadeclaim op de Staat indienen wegens “misgelopen” vakantiedagen

By 29 september 2015 februari 21st, 2020 No Comments

Vakantiedagen

Op 18 september jl. heeft de Hoge Raad bepaald dat de Staat vakantiedagen moet vergoeden die arbeidsongeschikte werknemers zijn misgelopen doordat de wet over vakantiedagen niet tijdig was aangepast aan Europese Richtlijnen.

Vakantiewet

Voor 1 januari 2012 gold dat zieke werknemers alleen vakantiedagen opbouwden gedurende de laatste zes maanden van de ziekte/arbeidsongeschiktheid. Over een langere periode van arbeidsongeschiktheid werden dus geen vakantiedagen opgebouwd. Vanaf 1 januari 2012 is de vakantiewetgeving aangepast naar aanleiding van een Europese Richtlijn. Sinds deze datum is de hoofdregel dat werknemers tijdens een ziekteperiode evenveel wettelijke vakantiedagen opbouwen als in een periode waarin zij gewoon werkzaam zijn en dus niet ziek zijn. Zie ook onze blog vakantiedagen tijdens ziekte.

Schadeclaim op de Staat indienen wegens “misgelopen” vakantiedagen voor 1 januari 2012

In deze procedure was een aantal werknemers echter in de periode voor 1 januari 2012 al aan het procederen tegen de Staat over misgelopen vakantiedagen. Reeds in 2009 heeft het Hof van Justitie (Europese rechter) namelijk al bepaald dat de Nederlandse wetgeving niet correct was op dit punt. De Nederlandse wetgever heeft de nieuwe regels pas op 1 januari 2012  ingevoerd. Wat geldt voor de tussenliggende periode?

De Hoge Raad oordeelt nu dus dat de Staat voor deze misgelopen vakantiedagen aansprakelijk is. Deze uitspraak is via de volgende link te raadplegen: rechtspraak.

Valt u onder deze wetgeving en “mist” u vakantiedagen conform het bovenstaande in deze periode? Dien dan een claim in bij de Staat. Wij kunnen dit eventueel ook voor u doen. Wij vernemen graag van u.

 

Legal8 Advocaten & Bedrijfsjuristen

088 – 88 3 8888

info@legal8.nl

29-09-2015