Arbeidsrecht

Stageovereenkomst, traineeship of arbeidsovereenkomst? Een korte bespreking van Rechtbank Den Haag 6 april 2021 (ECLI:NL:RBDHA:2021:3432)

By 14 april 2021 No Comments

Werkgevers maken vaak gebruik van stagiairs. Een stagiair komt meestal in het kader van een opleiding ervaring opdoen op de werkvloer. Doorgaans zullen de afspraken tussen de ‘werkgever’ (stagegever) en de stagiair worden vastgelegd in een stageovereenkomst. De stageovereenkomst is niet wettelijk geregeld. Het is doorgaans de bedoeling om geen arbeidsovereenkomst tot stand te brengen, maar slechts een stageovereenkomst. Vaak zijn de stagewerkzaamheden gericht op het opdoen van ervaring als onderdeel van een opleiding, waardoor stagiaires meer te vergelijken zijn met studenten in plaats van werknemers die productief werk leveren. Maar bij twijfel kan de stagegever het risico lopen dat de stagiair wordt aangemerkt als een ‘echte’ werknemer. Hiervan kan sprake zijn indien het ‘leerelement’ van de stagiair niet meer centraal staat, maar productieve arbeid. In een recente uitspraak van de Rechtbank Den Haag gaat de rechter uitvoerig in op dit onderscheid. Het ging in deze uitspraak overigens om een traineeship.

Stageovereenkomst, traineeship of arbeidsovereenkomst: Rechtbank Den Haag 6 april 2021 (ECLI:NL:RBDHA:2021:3432)

In deze procedure moet de vraag beantwoord worden of een zogenoemd ‘Heroes Traineeship Contract’ een stageovereenkomst is of een arbeidsovereenkomst. De rechter verwijst naar de Hoge Raad die zich eerder heeft uitgelaten over de vraag of een stageovereenkomst is aan te merken als een arbeidsovereenkomst. De Hoge Raad overweegt in zijn arrest van 9 oktober 2015 (ECLI:NL:HR:2015:3019, Logides) namelijk dat stageovereenkomsten dikwijls kenmerken van een arbeidsovereenkomst vertonen en dat afhankelijk van de omstandigheden van het geval naast een stageovereenkomst tevens sprake kan zijn van een arbeidsovereenkomst. Als de door de stagiair te verrichten werkzaamheden in overwegende mate in het belang zijn van de gevolgde opleiding, dan is een stageovereenkomst vaak geen arbeidsovereenkomst. Maar als de te verrichten werkzaamheden niet in het belang van een opleiding zijn maar hoofdzakelijk in het belang van de onderneming, dan zal vaak wel sprake zijn van een arbeidsovereenkomst.

De rechter oordeelt in deze zaak dat de overeenkomst zodanig veel kenmerken van een arbeidsovereenkomst heeft, dat deze als arbeidsovereenkomst dient te worden aangemerkt. De partijbedoeling kan hierin geen verandering aanbrengen, zoals de Hoge Raad in zijn arrest van 6 november 2020 heeft beslist (de partijbedoeling speelt geen rol bij de vraag of een overeenkomst moet worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst).

Welke kenmerken spelen mee?

De rechter komt tot het voorgaande oordeel, met name vanwege de volgende elementen. In de overeenkomst stond opgenomen dat de stagiair (of trainee) hard moet werken en al zijn competenties inzet bij zijn werk. Hiernaast staat in de overeenkomst dat de stagiair interne inhoudelijke cursussen moet volgen (net zoals werknemers). Dit lijkt meer op ‘echt’ werk dan op een leerstage. Ook ontbreekt een onderwijsinstelling als partij bij de stageovereenkomst en heeft deze ‘stage’ niet in het kader van enige opleiding plaatsgevonden. Sterker nog: de stagiair was al afgestudeerd. De tekst van de overeenkomst heeft dus allerlei elementen in zich die bij een arbeidsovereenkomst horen en daarnaast ontbreekt een onderwijsinstelling als partij. De stagiair wordt verder ingezet voor bedrijfsactiviteiten en werkt dus ‘echt’ mee.

Traineeship is een arbeidsovereenkomst

In deze zaak vond de rechter het traineeship een echte arbeidsovereenkomst met alle gevolgen van dien. De stagegever wordt gekwalificeerd als werkgever en de werkgever is onder andere verplicht het brutoloon te betalen vermeerderd met verhogingen en wettelijke rente.

Pas als werkgever dus op met stageovereenkomsten zonder een onderwijsinstelling als contractpartij en met stageovereenkomsten die niet in het kader van een opleiding worden ingezet. Ondanks dat geen arbeidsovereenkomst is bedoeld, kan toch vrij snel sprake zijn van een arbeidsovereenkomst als de stagiair (werknemer) met de activiteiten van het bedrijf meewerkt en meer doet dan alleen leren althans wanneer het leerelement niet voorop staat. Ook bij traineeships kan afhankelijk van de omstandigheden van het geval (vrij snel) sprake zijn van een arbeidsovereenkomst.

Deze uitspraak is via de volgende link te lezen:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:3432

Legal8

14-04-2021