AllesProcesrecht

De comparitie van partijen

By 24 juli 2019 februari 21st, 2020 No Comments

Nadat de gedaagde partij zijn conclusie van antwoord heeft ingediend, zal de rechter een verschijning van partijen bevelen (een comparitie van antwoord), tenzij de rechter van mening is dat een zaak daarvoor niet geschikt is. Dat laatste komt overigens niet zo vaak voor. De partijen moeten dan, doorgaans een dagdeel, daadwerkelijk naar de rechtbank toe.

Bij de kantonrechter mag een partij alleen verschijnen dan wel met een gemachtigde (bijvoorbeeld een jurist of een advocaat). Bij de rechtbank moet een partij verplicht met een advocaat verschijnen.

Soorten comparities

Er worden in onze wet twee soorten comparities geregeld: de schikkingscomparitie en de inlichtingencomparitie.  Bij de eerste variant zal de rechter aansturen op een schikking en bij de tweede variant wenst de rechter meer inlichtingen van de partijen te krijgen. In de regel (en ook naar onze ervaring) worden beide soorten comparities met elkaar gecombineerd: de rechter stelt vragen en wenst inlichtingen te verkrijgen, maar doorgaans zullen rechters ook aansturen op een mogelijke schikking. Wees daarop dus voorbereid!

Tijdens de comparitie van partijen

Tijdens de comparitie van partijen stelt de rechter doorgaans vragen aan beide partijen en ook aan hun advocaat. In veel zaken zal de rechter eerst de advocaten van beide partijen het woord geven om een en ander toe te lichten. Doorgaans is er ook voldoende ruimte voor een (inhoudelijke) discussie. Als de rechter voldoende informatie heeft, dan stelt hij partijen vaak in de gelegenheid om te bezien of een schikking mogelijk is. Komt een schikking tot stand, dan zal de schikking worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Komt geen schikking tot stand, dan zal de rechter aangeven ‘wat’ er vervolgens gaat gebeuren. Doorgaans zal dat een eindvonnis of een tussenvonnis zijn.

Een eindvonnis maakt een eind aan de procedure. Een tussenvonnis maakt geen einde aan de procedure, maar vaak wordt daarin een bewijsopdracht gegeven. De rechter is dan nog niet overtuigd van bepaalde stellingen en wenst nader bewijs te zien (bijvoorbeeld door het horen van getuigen).

Van een comparitie van partijen wordt in beginsel een proces-verbaal op gemaakt (artikel 88 lid 3 Wetboek van Rechtsvordering). Daarin staat een verslaglegging van de comparitie van partijen (zeg maar een zakelijke weergave van de belangrijkste besproken punten). Deze verslaglegging is van groot belang. Staan daarin fouten, dan moet je daarin niet berusten!

Juridisch advies procesrecht

Heeft u vragen over het bovenstaande, neem dan eens geheel vrijblijvend contact met ons op.

Legal8 Advocaten & Bedrijfsjuristen

Info@legal8.nl

www.legal8.nl

24-07-2019