AllesArbeidsrecht

Wanneer ontslag op staande voet?

By 27 juli 2013 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_125985287

Ontslag op staande voet is in feite een opzegging van de arbeidsovereenkomst van de werknemer met onmiddellijke ingang. Er wordt dus geen opzegtermijn in acht genomen. Ook hoeft er voor ontslag op staande voet geen toestemming gevraagd te worden aan het UWV Werkbedrijf of de kantonrechter.

Dringende reden

Echter, omdat het ontslag op staande voet verstrekkende gevolgen heeft voor een werknemer (onder meer verlies van zijn baan en geen WW-uitkering), heeft de wetgever bepaald dat er sprake moet zijn van een ‘dringende reden’. Dit betekent onder meer dat de werknemer iets heel ergs gedaan moet hebben, zoals diefstal of geweldspleging op de werkvloer. Hiernaast dient er aan een aantal andere vereisten te worden voldaan. Een werknemer is het doorgaans niet eens met het ontslag op staande voet. In de praktijk blijkt dat het voor de werkgever vervolgens buitengewoon lastig is om het ontslag op staande voet rechtens staande te houden.

Juridisch advies ontslag op staande voet

Indien u als werkgever twijfelt of een bepaalde gedraging van een werknemer wel of niet een ontslag op staande voet kan rechtvaardigen, dan is het raadzaam zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen. Een van de vereisten van een ontslag op staande voet is immers het ‘onverwijld mededelen’ van het ontslag op staande voet. Wij kunnen samen met u bekijken of een ontslag op staande voet in uw situatie de gewenste oplossing is. U kunt geheel vrijblijvend contact met ons opnemen!

27-07-2013