AllesArbeidsrecht

Vaststellingsovereenkomst na derde contract: doorbreking ketenregeling?

By 19 januari 2015 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_129283913

De ketenregeling bepaalt kort gezegd dat na drie (aansluitende) tijdelijke arbeidsovereenkomsten, de vierde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd geldt. De ketenregeling stelt aldus regels voor het aantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd dat een werkgever met een werknemer kan overeenkomen. Op grond van de huidige wettelijke regeling ontstaat van rechtswege een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd op het moment dat: méér dan drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar hebben opgevolgd of twee of meer arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar hebben opgevolgd, waarbij in totaal een termijn van 36 maanden wordt overschreden.

Vaststellingsovereenkomst na derde contract: doorbreking ketenregeling?

Zeer recentelijk deed de volgende situatie zich voor. Een werkgever die het maximale aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten was overeengekomen met een van zijn werknemers, wilde deze werknemer wel behouden, maar wilde desondanks geen vaste arbeidsovereenkomst (onbepaalde tijd) overeenkomen. De werkgever in kwestie bedacht daarom een creatieve oplossing: partijen kwamen een vierde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd overeen. In deze arbeidsovereenkomst werd echter verwezen naar een tussen partijen overeengekomen vaststellingsovereenkomst die als bijlage aan de arbeidsovereenkomst werd gevoegd. Deze vaststellingsovereenkomst bepaalde dat de voor onbepaalde tijd gesloten arbeidsovereenkomst na ongeveer 1 jaar zou eindigen (met wederzijds goedvinden). Na verloop van tijd was de werknemer het niet eens met de vaststellingsovereenkomst en stelde dat hij niet gebonden was aan deze vaststellingsovereenkomst. De vaststellingsovereenkomst was volgens hem nietig.

Ketenregeling niet uitsluiten in een vaststellingsovereenkomst

Partijen hebben tot aan de Hoge Raad geprocedeerd voor een antwoord op deze kwestie. De Hoge Raad oordeelt vervolgens dat deze creatieve oplossing van de werkgever niet rechtsgeldig is. De Hoge Raad merkt daarbij op dat een dergelijke vaststellingsovereenkomst niet rechtsgeldig is, indien deze strekt ter beëindiging van bestaand geschil en niet ter voorkoming daarvan. Een dwingend rechtelijke bepaling zoals de ketenregeling kan dus niet in een vaststellingsovereenkomst worden uitgesloten!

Juridisch advies arbeidsrecht

De conclusie uit dit arrest is voor de rechtspraktijk dat dergelijke oplossingen om de ketenregeling te omzeilen, geen soelaas bieden. Dergelijke werknemers dienen ‘gewoon’ in vaste dienst te treden.

Heeft u vragen over het bovenstaande? Neem dan eens geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

 

Legal8 Advocatuur en Bedrijfsjuristen

088 – 88 3 8888

info@legal8.nl

19-01-2015