Alles

Vertegenwoordiging: hoe zit dat juridisch?

By 14 januari 2015 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_54497056

Vertegenwoordiging is kort gezegd het bevoegd verrichten van rechtshandelingen namens een ander. ‘Namens een ander’ betekent dat bij vertegenwoordiging niet de vertegenwoordiger zelf, maar de vertegenwoordigde wordt gebonden. Wanneer de vertegenwoordiger een fout maakt, dan is in beginsel de vertegenwoordigde aansprakelijk.

Vertegenwoordiging: volmacht en lastgeving

Er bestaan verschillende vormen van vertegenwoordiging, waaronder volmacht en lastgeving.

Volmacht

Vertegenwoordiging op basis van volmacht is in de wet geregeld. Volgens de wet is volmacht de bevoegdheid die een volmachtgever verleent aan een ander, de gevolmachtigde, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten.

Lastgeving

Lastgeving is volgens de wet de overeenkomst van opdracht waarbij de ene partij, de lasthebber, zich jegens de andere partij, de lastgever, verbindt voor rekening van de lastgever een of meer rechtshandelingen te verrichten.

Verschil tussen volmacht en lastgeving

Een wezenlijk verschil tussen volmacht en lastgeving is dat bij lastgeving een verplichting tot handelen bestaat voor de lasthebber. Bij volmacht is de gevolmachtigde weliswaar bevoegd om voor een ander rechtshandelingen te verrichten, maar is daartoe niet verplicht.

Onbevoegde vertegenwoordiging

In onze blog van 9 oktober jl. hebben wij geschreven over het onderwerp onbevoegde vertegenwoordiging. Kan een B.V. die onbevoegd wordt vertegenwoordigd bijvoorbeeld aansprakelijk zijn voor schulden? Ondanks het feit dat de B.V. in deze betreffende zaak niet aansprakelijk werd gehouden voor de schuld, zijn er zaken bekend waarin B.V.’s wel aansprakelijk gehouden kunnen worden, met name in combinatie met de schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid. Dit rechtsgebied is nogal casuïstisch van aard en het inwinnen van juridisch advies ter zake, is geen overbodige luxe!

Juridisch advies vertegenwoordiging

Heeft u vragen over het bovenstaande? Neem dan eens geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

 

Legal8 Advocatuur en Bedrijfsjuristen

088 – 88 3 8888

14-01-2015