AllesArbeidsrecht

Werkgever aansprakelijk voor bedrijfsuitje?

By 12 januari 2015 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_151847789

Wij hebben al meerdere malen geschreven over de zogenoemde werkgeversaansprakelijkheid. In onze blog van 17 juni 2014 hebben wij vermeld dat een werkgever de plicht heeft om te zorgen voor de veiligheid van zijn of haar werknemers. Als een werknemer tijdens het uitoefenen van zijn of haar werkzaamheden een ongeval overkomt waardoor schade wordt geleden, dan geldt de hoofdregel dat de werkgever in beginsel aansprakelijk is voor de schade.

In deze zaak deed zich de bijzondere situatie voor waarin een werknemer op het bedrijfsterrein van de werkgever op zijn fiets met een konijn in botsing kwam. Wellicht moeilijkvoor te stellen, maar het ongeval is toch echt gebeurd. Omdat de werkgever in deze zaak zijn ‘zorgplicht’ niet had geschonden, was hij ook niet aansprakelijk voor de schade. In veel andere gevallen zijn werkgevers echter wel aansprakelijk gehouden voor schades, bijvoorbeeld tijdens bedrijfsuitjes.

Werkgever aansprakelijk voor bedrijfsuitje?

De bovengenoemde zorgplicht voor werkgevers, geldt ook voor bedrijfsuitjes. Een werkgever die een “gevaarlijk” bedrijfsuitje organiseert, kan zomaar eens aansprakelijk zijn voor schade als een werknemer bijvoorbeeld ongelukkig ten valt komt. Een sprekend voorbeeld hiervan is een bedrijfsuitje waarbij de werkgever een workshop “dansen op rollerskates” had georganiseerd. De werkgever had als locatie de marmeren hal van het kantoor gekozen. Een van de werknemer deed de rollerskates aan en kwam vervolgens zeer ongelukkig ten val (de marmeren vloer zal hier zeker een rol hebben gespeeld). Ze brak haal post en ontwikkelde een posttraumatische dystrofie (complicatie na een operatie). Was de werkgever voor deze schade aansprakelijk?

Werkgever aansprakelijk

Ondanks dat de schade zich niet heeft voorgedaan in de “uitoefening van de werkzaamheden” (het ging immers om een bedrijfsuitje), heeft de Hoge Raad de werkgever toch aansprakelijk gehouden. De Hoge Raad bepaalt namelijk dat:

Wanneer hij (de werkgever) een activiteit voor zijn personeel organiseert of laat organiseren waaraan een bijzonder risico op schade door de deelnemende werknemers is verbonden, dan moet de werkgever aan zijn zorg- en preventieplicht voldoen om aansprakelijkheid bij ongevallen te voorkomen.
In deze zaak had de werkgever volgens de Hoge Raad meer kunnen doen om het ongeluk te voorkomen. Deze uitspraak is via de volgende link te raadplegen: Rechtspraak.
In een vergelijkbare zaak had een werkgever als bedrijfsuitje een speedboottocht georganiseerd. Ook hier is bij een werknemer letsel opgetreden waarvoor de werkgever aansprakelijk is gehouden.

Hoe kan je als werkgever aansprakelijkheid voorkomen/beperken?

Het is voor werkgevers belangrijk om rekening te houden met de risico’s van bedrijfsuitjes. Ga je als werkgever een uitje organiseren waaraan een bijzonder risico zit verbonden (denk aan rollerskaten of een speedboottocht)? Doe er dan alles aan om de risico’s te voorkomen/beperken (verstrek bijvoorbeeld voldoende informatie/waarschuwingen en zorg voor beschermingsmiddelen). Ook is het belangrijk om de medewerkers van te voren te informeren om zich terzake te verzekeren.

Uiteraard zijn wij bereid werkgevers hier nader over te informeren. Het is immers beter om dergelijke situaties te voorkomen. Neem eens geheel vrijblijvend contact met ons op.

 

Legal8 Advocatuur en Bedrijfsjuristen

088 – 88 3 8888

12-01-2015