Alles

Verzuim zonder ingebrekestelling mogelijk?

By 17 juni 2014 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_137355674

In het algemeen geldt dat een overeenkomst verplichtingen met zich mee brengt. Wanneer een partij zijn of haar verplichtingen niet nakomt, dan kan de wederpartij de overeenkomst in beginsel ontbinden. Echter, voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, ontstaat de mogelijkheid tot ontbinding pas als de schuldenaar in verzuim is komen te verkeren. Hiertoe dient de schuldeiser de schuldenaar een ingebrekestelling te versturen.

Ingebrekestelling

Een ingebrekestelling is een schriftelijke aanmaning om een debiteur (schuldenaar) een laatste mogelijkheid te geven om bijvoorbeeld een openstaande factuur te betalen. Een ingebrekestelling moet dus schriftelijk geschieden en dient een redelijke termijn voor nakoming te bevatten.

Verzuim zonder ingebrekestelling mogelijk?

De wet noemt een aantal gevallen waarin verzuim intreedt zonder ingebrekestelling. Indien uw debiteur bijvoorbeeld aangeeft dat hij of zij niet op tijd kan nakomen, dan is een ingebrekestelling niet vereist. Naast deze in de wet genoemde gevallen, zijn er ook andere situaties mogelijk waarin verzuim intreedt zonder ingebrekestelling en wel op grond van de redelijkheid en billijkheid. Deze situaties zijn echter geheel afhankelijk van de omstandigheden van het betreffende geval. Wij geven schuldeisers het advies mee het zekere voor het onzekere te kiezen en een correcte ingebrekestelling aan uw schuldenaar te sturen.

Heeft u vragen over het bovenstaande? Neem dan eens geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij kunnen desgewenst een correcte ingebrekestelling voor u op stellen.

17-06-2014