AllesArbeidsrecht

Werkgever aansprakelijk voor schade tijdens een overval?

By 6 augustus 2015 februari 21st, 2020 No Comments

Legal83

Wij hebben meerdere artikelen gepubliceerd over het onderwerp werkgeversaansprakelijkheid. Zo hebben wij geconcludeerd dat een werkgever aansprakelijk kan zijn voor schade (bij een werknemer) opgelopen tijdens een bedrijfsuitje of indien een werknemer bijvoorbeeld ten val komt op de werkvloer. In dergelijke kwesties gaat het er om of de werkgever zijn of haar zorgplicht heeft geschonden.

Onlangs deed de vraag zich voor of een werkgever ook aansprakelijk kan zijn voor schade van een werknemer opgelopen tijdens een overval. Meer specifiek was er in deze kwestie sprake van opgelopen psychisch letsel bij een kassamedewerker die bedreigd was door een overvaller.

Werkgever aansprakelijk voor schade tijdens een overval?

Zoals hierboven is vermeld, is het criterium voor werkgeversaansprakelijkheid of de werkgever een zorgplicht heeft geschonden. Hierbij is bepalend of de werkgever alle maatregelen heeft getroffen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om te voorkomen dat medewerkers schade lijden. Wanneer bijvoorbeeld een verhoogd risico op een overval aanwezig is, dan mag van de werkgever verwacht worden dat hij zijn medewerkers betere bescherming biedt. Een verzwaarde zorgplicht dus. Is dat echter ook het geval bij een kassamedewerker?

Nee, meent de rechter. Een kassamedewerker heeft niet per se een “gevaarlijke” functie. Er is dus geen verzwaarde zorgplicht voor de werkgever. En in deze kwestie oordeelde de rechter verder dat de werkgever er alles aan had gedaan om te voorkomen dat medewerkers schade lijden. Zo was er camerabeveiliging, waren er instructies gegeven en werd er bij de ingang vermeld dat er beveiliging aanwezig was. De werkgever was in deze zaak niet aansprakelijk voor de schade.

Werkgeversaansprakelijkheid

In veel andere gevallen zijn werkgevers echter wel aansprakelijk gehouden voor dergelijke schade. Hoe kunt u werkgeversaansprakelijkheid zoveel mogelijk voorkomen?

Allereerst is het belangrijk uw medewerkers adequaat te informeren en instrueren. Stel bepaalde veiligheidsvoorschriften bij voorkeur schriftelijk op! Ook kunt u camera’s ophangen en beveiligingsstickers opplakken. Concreet wordt van de werkgever veel verwacht als het om de veiligheid van medewerkers gaat.

Wij kunnen u uiteraard verder informeren en adviseren. Juist omdat in de praktijk blijkt dat werkgevers in dit soort gevallen vrij snel aansprakelijk zijn, raden wij u als werkgever aan juridisch advies in te winnen. Uiteraard zijn wij hiertoe graag bereid. U kunt geheel vrijblijvend contact met ons opnemen. Het is voor werkgevers zeker aan te raden een (soort) protocol te hanteren, zodat alle risico’s ten aanzien van de werkzaamheden bij de werknemers bekend zijn.

 

 Legal8 Advocaten & Bedrijfsjuristen

info@legal8.nl

06-08-2015