Alles

Werkgever aansprakelijk?

By 17 juni 2014 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_101290495

Begin januari van dit jaar kreeg de kantonrechter te Terneuzen een bijzondere zaak voor zich. De werkneemster in kwestie stelde namelijk met haar fiets op het terrein van de werkgever tegen een konijn aangereden te zijn. Vervolgens is zij gevallen en daarbij heeft zij – ongelukkigerwijs – schade opgelopen. De werkneemster verplaatste zich namelijk op haar dienstfiets over het terrein van de werkgever om in het kader van haar functie als schoonmaakster van het ene gebouw naar het andere te fietsen. De vraag was of de werkgever voor deze schade aansprakelijk was.

Werkgeversaansprakelijkheid

In principe geldt de hoofdregel dat een werkgever de plicht heeft om te zorgen voor de veiligheid van zijn of haar werknemers. Als een werknemer tijdens het uitoefenen van zijn of haar werkzaamheden een ongeval overkomt waardoor schade wordt geleden, dan geldt deze hoofdregel. In beginsel is de werkgever dan dus aansprakelijk. In beginsel, want dat is niet altijd zo.

In deze zaak oordeelt de kantonrechter dat de werkgever slechts aansprakelijk voor de schade is indien hij de zogenoemde (en bovenstaande) ‘zorgplicht’ heeft geschonden. De kantonrechter oordeelt vervolgens:

‘dat geen redelijkerwijs te treffen maatregel het ongeval had kunnen voorkomen. Theoretisch waren er maatregelen denkbaar, zoals het omheinen van fietspaden met een dichte constructie, maar gelet op de uiterst kleine kans op een aanrijding van een fietser met een konijn staat een dergelijke maatregel niet in verhouding tot het risico’.

Hier komt nog bij dat de werkgever in kwestie (interne) memo’s had verstuurd omtrent het veilig gebruik van de dienstfietsen. In deze zaak acht de kantonrechter de werkgever niet aansprakelijk voor de schade.

Deze uitspraak is hier te raadplegen: Rechtspraak.

Juridisch advies werkgeversaansprakelijkheid

In deze zaak was de werkgever niet aansprakelijk voor de schade. In veel andere gevallen zijn werkgevers wel aansprakelijk gehouden voor schade. Omdat de werkgeversaansprakelijkheid een lastig gebied is en het vaak op de omstandigheden van het geval aankomt, adviseren wij u terzake deze kwesties juridisch advies in te schakelen. Wij zijn hiertoe uiteraard graag bereid. U kunt geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.

Legal8

Tel: 088 – 88 3 8888

17-06-2014