Arbeidsrecht

Werktijdverkorting vanwege het Coronavirus?

By 27 februari 2020 No Comments


Het Coronavirus domineert het wereldwijde nieuws al enige tijd. Het virus verspreidt zich steeds verder. Ook ondernemingen in Nederland ondervinden hiervan inmiddels de nodige negatieve gevolgen. Zo kampen verschillende ondernemingen met tekorten aan goederen en spullen vanuit bijvoorbeeld China. Een mogelijk en logisch gevolg hiervan is dat het werk vermindert en dat je als werkgever tijdelijk onvoldoende werk hebt voor alle werknemers. Kan je als werkgever vanwege het Coronavirus de werktijd van werknemers (tijdelijk) verkorten?

Werktijdverkorting vanwege het Coronavirus?

In beginsel mag je als werkgever de werktijd van jouw werknemers niet eenzijdig verkorten. Slechts onder zeer bijzondere omstandigheden is een dergelijke eenzijdige maatregel mogelijk: het moet dan gaan om buitengewone omstandigheden die niet onder het normale ondernemersrisico vallen. Denk aan een grote brand, een overstroming of de uitbraak van een epidemie. Inmiddels is duidelijk geworden dat het Coronavirus ook onder het begrip buitengewone omstandigheden geschaard kan worden.

Welke voorwaarden zijn er?

Om in aanmerking te komen voor een vergunning voor werktijdverkorting, moet je als werkgever voldoen aan de volgende voorwaarden:

1.         Jouw onderneming is getroffen door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt.

2.         Er moet een directe relatie bestaan tussen het Coronavirus en de werkvermindering in jouw onderneming. Is die directe relatie er niet of onvoldoende, dan zal het verzoek worden afgewezen.

3.         Je verwacht voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 weken ten minste 20% minder werk (dus 20% van de arbeidscapaciteit kan niet worden benut).

Aanvragen vergunning werktijdverkorting

Een vergunning voor werktijdverkorting kan via de volgende link worden aangevraagd:

https://www.uwv.nl/werkgevers/tijdelijk-minder-werk/detail/werktijdverkorting/hoe-vraagt-u-een-vergunning-voor-werktijdverkorting-aan

Bijzonderheden

Ondernemingen die een vergunning voor werktijdverkorting ontvangen, kunnen voor een bepaalde periode een tijdelijke WW-uitkering aanvragen voor niet-gewerkte uren. De betreffende werknemer blijft dan gewoon in dienst, maar ontvangt dus voor een deel een uitkering. De werkgever ontvangt van het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten.

De vergunning geldt in principe voor een periode van maximaal 6 weken. Het is echter mogelijk om een verlenging aan te vragen van in totaal maximaal 24 weken.

Als je als werkgever de vergunning ontvangen hebt, dan dien je dat te melden aan het UWV. Vervolgens kun je een WW-uitkering bij werktijdverkorting aanvragen voor de werknemer(s). Dat kan via de volgende link:

https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/aanvragen-ww-uitkering-bij-werktijdverkorting.aspx

Voor oproepkrachten met nul-urencontracten en uitzendkrachten kan geen werktijdverkorting worden aangevraagd.

Conclusie

Als er een directe relatie bestaat tussen het Coronavirus en de werkvermindering in jouw onderneming, dan is het zeker de moeite waard om hier mee aan de slag te gaan. Inmiddels is duidelijk geworden dat een behoorlijk aantal aanvragen zijn toegewezen, zo blijkt uit cijfers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Duidelijk is tevens dat (veel) aanvragen worden afgewezen, hoogstwaarschijnlijk omdat in die gevallen de onderneming onvoldoende kan aantonen dat aan de voorwaarden is voldaan.