AllesIntellectueel eigendomsrecht

Auteurscontractenrecht

By 24 augustus 2015 februari 21st, 2020 No Comments

Auteurscontractenrecht

Het auteursrecht is het recht van de maker van een oorspronkelijk werk om dit werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. Het auteursrecht is dus eigenlijk bedoeld om te voorkomen dat iemand zonder toestemming gebruik maakt van een werk dat door iemand anders is gemaakt. Lees voor meer informatie onze blog auteursrecht.

Auteurscontractenrecht

Op 1 juli 2015 is het nieuwe auteurscontractrecht​ in werking getreden. Het doel van deze wet is om de rechtspositie van de auteur/de kunstenaar te versterken, met name ten opzichte van de exploitant ( zoals de uitgever of de platenmaatschappij).

De hoofdpunten uit deze nieuwe wet zijn:

  • aanpassing van het schriftelijkheidsvereiste voor exclusieve licenties (vereist is een onderhandse akte);
  • makers krijgen recht op een billijke vergoeding voor de verlening van exploitatierechten (wat de billijke vergoeding precies inhoudt is nog niet bekend);
  • makers hebben recht op een aanvullende billijke vergoeding als er een ernstige onevenredigheid bestaat tussen de ontvangen vergoeding en de opbrengsten van de exploitatie;
  • makers hebben het recht om een overeenkomst met een exploitant geheel of gedeeltelijk te ontbinden als het werk onvoldoende geëxploiteerd wordt. Deze bepaling wordt de “non-usus” bepaling genoemd;
  • makers kunnen onduidelijke of onredelijk lange aanspraken op de exploitatie van toekomstige werken en andere onredelijke bezwarende bedingen vernietigen.

Deze wetgeving is dwingend recht, hetgeen met zich meebrengt dat partijen er geen afstand van kunnen doen. Overigens geldt deze wet alleen ten aanzien van makers die een “natuurlijk persoon ” zijn en niet voor rechtspersonen.

Deze wet geldt overigens alleen voor overeenkomsten die op of na 1 juli 2015 in werking zijn getreden. Op alle daarvoor gesloten overeenkomsten, is het oude recht nog van toepassing.

Juridisch advies auteursrecht

Mocht u over dit onderwerp vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. Wij zijn u graag van dienst.

 

Legal8 Advocaten en Bedrijfsjuristen

088 – 88 3 8888

info@legal8.nl

24-08-2015​​