AllesArbeidsrecht

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van langer dan twee jaar

By 25 oktober 2016 februari 21st, 2020 No Comments

Advocaat

In de nieuwe ketenregeling kunnen binnen een periode van twee jaar maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden aangegaan zonder dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. De vraag rijst of je als werkgever ook een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kunt aangaan van langer dan twee jaar zonder dat deze voor onbepaalde tijd gaat gelden. En of je deze langjarige arbeidsovereenkomst kunt verlengen zonder dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. In deze blog zullen wij op deze vragen ingaan.

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van langer dan twee jaar

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt in beginsel van rechtswege op de tussen partijen overeengekomen einddatum. De wet stelt geen limiet aan de tijdsduur van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Wel bepaalt artikel 7:684 BW dat indien een tijdelijke arbeidsovereenkomst langer dan vijf jaar duurt, dat de werknemer bevoegd is deze arbeidsovereenkomst op te zeggen met een opzegtermijn van zes maanden.

De hierboven aangestipte ketenregeling heeft alleen betrekking op een reeks arbeidsovereenkomsten en niet op een losstaande arbeidsovereenkomst, ongeacht de tijdsduur van deze laatste arbeidsovereenkomst. Een losstaande arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, ook van langer dan twee jaar, eindigt dus in beginsel van rechtswege (zonder dat opzegging nodig is). Als werkgever kun je dus een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van bijvoorbeeld drie of vier jaar overeenkomen, welke arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt zonder dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.

Verlenging langjarige arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Hiernaast bepaalt de wet (in artikel 7:668a lid 3 BW) dat een langjarige arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd nog één maal (direct aansluitend) kan worden verlengd voor maximaal drie maanden. Dit kan handig zijn als er bijvoorbeeld “afrondende” werkzaamheden moeten worden verricht, maar de werkgever geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wenst aan te gaan. Als extra voorwaarde geldt wel dat deze overeenkomst tussen dezelfde juridische partijen dient te worden gesloten. Deze bepaling geldt dus niet voor opvolgende werkgevers.

Langjarige arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd

Langjarige arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd zijn dus mogelijk! En deze kan zelfs nog éénmaal worden verlengd voor de duur van drie maanden (bijvoorbeeld om lopende zaken “af te ronden”). Indien een werknemer tijdens zijn sollicitatie aangeeft dat hij voor onbepaalde tijd in dienst wenst en jij dat als werkgever niet wil, maar begrijpt dat een korte arbeidsovereenkomst niet geaccepteerd zal worden (en je de werknemer graag “wil hebben”, dan is een langjarige arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mogelijk de oplossing!

Juridische vragen?

Neem eens vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

 

Legal8 Advocaten & Bedrijfsjuristen

088 – 88 3 8888

info@legal8.nl

www.legal8.nl

25-10-2016

advocaat, arbeidsrecht, loon, ontslag, ontbinding arbeidsovereenkomst