AllesArbeidsrecht

Ontslag wegens drugsverslaving?

By 18 oktober 2016 februari 21st, 2020 No Comments

Ontslag

Bij de kantonrechter in Utrecht speelde recentelijk het volgende. Een werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een van zijn werknemers wegens een drugsverslaving. De werknemer verweert zich en stelt dat het opzegverbod tijdens ziekte aan ontbinding in de weg staat. Hoe oordeelde de kantonrechter?

Ontslag wegens drugsverslaving?

De werknemer in kwestie is drugsverslaafd. Dat is tussen partijen ook bekend en staat niet ter discussie. Deze werknemer had al een drietal afkickpogingen gedaan en was ook enige tijd hersteld verklaard. Helaas viel de werknemer kort daarna terug in zijn verslaving. De werkgever is van mening dat hij er alles aan heeft gedaan om de werknemer te helpen, maar dat het simpelweg geen zin meer heeft. Ook had de werknemer de re-integratieregels overtreden. Volgens de werkgever dus genoeg reden om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

De werknemer verweert zich, allereerst omdat het opzegverbod gedurende de eerste twee ziektejaren aan ontbinding in de weg staat (artikel 6:670 lid 1 BW). Hiernaast meent de werknemer dat hem geen verwijt kan worden gemaakt. Hij is simpelweg gewoon ziek (zonder verwijt).

Is drugverslaving een ziekte?

Allereerst overweegt de kantonrechter dat een drugsverslaving (aan harddrugs) een ziekte is en nu de arbeidsongeschiktheid nog geen twee jaar heeft geduurd, staat het opzegverbod tijdens ziekte aan een ontbinding in de weg. Volgens de kantonrechter is er vervolgens ook geen sprake van enige verwijtbaarheid aan de zijde van de werknemer. De kantonrechter verwijst ook nog naar de zogenoemde STECR werkwijzer arbeidsconflicten. Hierin is expliciet opgenomen dat  het afkicken van alcohol en drugs een “proces is van vallen en opstaan”. Het feit dat deze werknemer is teruggevallen in het proces, maakt dus niet dat hem ter zake een verwijt kan worden gemaakt.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter oordeelt dat er geen grond is voor een ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Het opzegverbod staat aldus in de weg aan ontbinding. De werkgever zal dus de 104-weken termijn moeten afwachten (en zich aan de re-integratieverplichtingen houden).

Dit vonnis is via de volgende link te raadplegen: ontbinding drugsverslaving.

Juridisch advies arbeidsrecht

Op grond van dit vonnis blijkt dat een ontslag wegens een ziekte, zoals een drugsverslaving, niet erg gemakkelijk is. Raadpleeg altijd een ter zake gespecialiseerd jurist/advocaat om u van juridisch advies te voorzien.

 

Legal8 Advocaten & Bedrijfsjuristen

088 – 88 3 8888

info@legal8.nl

www.legal8.nl

18-10-2016

advocaat, arbeidsrecht, loon, ontslag, ontbinding arbeidsovereenkomst

advocaat, arbeidsrecht, juridisch advies, ontslag