Alles

Ontslag leraar vanwege extreemrechtse uitspraken. Terecht?

By 7 oktober 2016 februari 21st, 2020 No Comments

Juridisch advies

Deze recente zaak gaat over een geschiedenisleraar die op internet nogal extreemrechtse uitspraken deed (in zijn privétijd). Deze uitlatingen waren behoorlijk respectloos en soms ook gewelddadig. De school kon dit niet accepteren en wilde van de leraar af. Hoe is dit afgelopen?

Ontslag leraar vanwege extreemrechtse uitspraken. Terecht?

Zoals gesteld wilde de werkgever (de school) niet verder met deze leraar en diende zij een ontbindingsverzoek in bij de kantonrechter. De werkgever beroept zich in rechte op een aantal juridische gronden beroepen, waaronder verwijtbaar handelen of nalaten door de werknemer dan wel een verstoorde arbeidsverhouding (een beroep op dwaling en bedrog werd door de kantonrechter overigens van tafel geveegd). Hiernaast beroept de werkgever zich op de ontbindingsgrond dat sprake is van feiten en omstandigheden die zodanig zijn dat van de school in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet.

De kantonrechter wijst de aangevoerde gronden af, op de laatste grond na. De werkgever had hiertoe gesteld dat er feiten en omstandigheden zijn die zodanig zijn dat van de werkgever in redelijkheid niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. De werkgever vond dat de wijze waarop de medewerker zich op internet (Facebook) heeft geuit en heeft gedragen, niet past bij een docent (van deze school). Een docent heeft een voorbeeldfunctie en mag zich dus kort gezegd te gedragen. Het uiten van extreemrechtse “nazi” teksten was voor de school onacceptabel. De werknemer heeft de school hiermee in het diskrediet gebracht.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter gaat wat dit punt betreft, met de werkgever mee. De werknemer heeft in strijd gehandeld met zijn voorbeeldfunctie als docent en heeft hiermee het vertrouwen en de geloofwaardigheid van de school aangetast. Aangezien een herplaatsing niet in de rede ligt, ontbindt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst.

Billijke vergoeding?

De kantonrechter ziet geen aanleiding om een billijke vergoeding toe te kennen. Zie trouwens onze blog van eind vorig jaar over de billijke vergoeding. Voor het toekennen van een billijke vergoeding, is alleen plaats als de werkgever zich ernstig verwijtbaar heeft gedragen. Van zulke uitzonderlijke omstandigheden was hier geen sprake.

Kort gezegd kreeg de werkgever aldus gelijk. Uitingen op internet, zoals social media, zelfs als deze in de privétijd van de werknemer geplaatst worden, kunnen aanleiding zijn voor het ontbinden van de arbeidsovereenkomst. U kunt het vonnis via de volgende link doorlezen: Rechtspraak.

Legal8 Advocaten & Bedrijfsjuristen

088 – 88 3 8888

info@legal8.nl

www.legal8.nl

07-10-2016

advocaat, arbeidsrecht, loon, ontslag, ontbinding arbeidsovereenkomst