AllesArbeidsrecht

Slecht gedrag reden voor ontslag?

By 28 oktober 2015 februari 21st, 2020 No Comments

ontslag

Aanhoudend slecht gedrag kan voor een werkgever reden zijn om de arbeidsovereenkomst met deze werknemer te beëindigen. Een ontslag op staande voet is, zoals wij eerder hebben geblogd, doorgaans een te vergaande maatregel. Echter, een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan wel succes hebben. Dat bleek ook uit een zeer recente uitspraak van de rechtbank Gelderland. Wat was er aan de hand?

Slecht gedrag en ontslag

Het gaat in deze kwestie om een ontbindingsverzoek van de werkgever op grond van een “verstoorde arbeidsverhouding”. De werknemer in kwestie liet zich negatief uit jegens zijn leidinggevende en collega’s. Hierop is de werknemer meerdere malen aangesproken. Hiernaast vinden nog enkele incidenten plaats, zoals het kleineren van collega’s en het bewust achterhouden van informatie waardoor collega’s niet met hun werk verder konden. De werkgever heeft de werknemer hierop aangesproken en heeft hem ook gewaarschuwd dat dit gedrag tot het einde van de arbeidsovereenkomst zou kunnen leiden.

De werknemer heeft zich hier echter niets van aangetrokken en bleef slecht gedrag vertonen. De werkgever was het zat en wilde tot een einde van de arbeidsovereenkomst komen.

De rechter oordeelt als volgt:

Deze omstandigheden tegen het licht van de achtereenvolgende waarschuwingen en het feit dat [verweerder] niet inziet dat dergelijk gedrag van een werknemer niet kan worden getolereerd brengen mee dat er sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding, zodanig dat van [Naam B.V.] als werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren, als bedoeld in artikel 7:669 lid 3 onder g. BW.

Omdat er sprake is van een redelijke grond voor de ontbinding van de arbeidsovereenkomst, herplaatsing van [verweerder] binnen een redelijke termijn in een andere passende functie in de kleine organisatie van [Naam B.V.] niet in de rede ligt en evenmin mogelijk is en is voldaan aan de voorwaarden van artikel 7:671b onder a en lid 2 BW, zal de kantonrechter het verzoek van [Naam B.V.] toewijzen en de arbeidsovereenkomst ontbinden.
De arbeidsovereenkomst wordt door de rechter ontbonden en de werkgever kreeg aldus gelijk. In deze procedure waren partijen het eens over de te verstrekken transitievergoeding, zodat dit geen issue meer was.

Ontslag slaagt

In deze procedure slaagt het ontslag. Echter, dat is zeker niet in alle situaties het geval. Telkens zullen alle omstandigheden van het geval moeten worden gewogen. Het kan zo maar zijn dat een net iets andere situatie tot een geheel andere conclusie leidt…

Vragen?

Voor vragen over het bovenstaande kunt u zich wenden tot onze bedrijfsjuristen:

Legal8 Advocaten & Bedrijfsjuristen

088 – 88 3 8888

info@legal8.nl

28-10-2015

www.legal8.nl