Wanneer een werknemer vertrekt naar een andere werkgever, dan kan het zijn dat deze werknemer zijn oude collega’s benadert om met hem of haar mee te gaan. In een dergelijke situatie kan een werkgever gebaat zijn bij een antironselbeding. Dit is een beding in de arbeidsovereenkomst die de werknemer verbiedt om na vertrek bij de werkgever zijn of haar ex-collega’s te benaderen of hen ertoe te bewegen mee te gaan naar de ‘nieuwe’ werkgever.