Met betekening wordt bedoeld de uitreiking van gerechtelijke stukken, zoals een dagvaarding. Deze betekening geschiedt door een deurwaarder.