Rechtspraak dat zich bezighoudt met geschillen tussen burgers onderling, tussen bedrijven en burgers of bedrijven onderling. Een andere term voor civiele rechtspraak is burgerlijke rechtspraak.