Conservatoir beslag, ook wel bewarend beslag genoemd, is een beslag op vermogensbestanddelen van een schuldenaar als maatregel om zijn of haar rechten te bewaren. Dit kan geschieden voordat een gerechtelijke procedure is gestart.