De contra proferentem regel is een regel in het contractenrecht die inhoudt dat onduidelijkheden in een overeenkomst ten nadele van de opsteller van de overeenkomst dienen te worden uitgelegd.

In de juridische praktijk wordt deze regel met name name toegepast bij de uitleg van algemene voorwaarden en van boetebedingen in overeenkomsten.