Een garantie is een begrip waarmee men aangeeft dat men ergens voor instaat. Bijvoorbeeld dat een product de eigenschappen bezit die daarvan verwacht mogen worden. In contracten komt men vaak garanties tegen. Indien een garantie niet wordt nagekomen, dan kan sprake zijn van non-conformiteit en heeft de wederpartij de mogelijkheid om nakoming of schadevergoeding te vorderen.

Soorten garantie

Grofweg bestaan er twee soorten garantie: de wettelijke garantie en de fabrieksgarantie. Iedereen die een product koopt, heeft wettelijk recht op een deugdelijk product (conformiteit). Dit betreft de wettelijke garantie. Met fabrieksgarantie wordt bedoeld de garantie die een fabrikant van een bepaald product kan geven.

Er is geen vaste wettelijke garantietermijn. De duur van de garantie hangt af van een aantal factoren, waaronder de prijs van het product, het merk en de levensduur.