Bij een ontbindende voorwaarde is er sprake van een ‘volwaardige’ overeenkomst. Zolang de ontbindende voorwaarde zich niet voordoet, loopt de verbintenis ‘gewoon’ door.

Verschil ontbindende voorwaarde en opschortende voorwaarde

Een rechtshandeling onder ontbindende voorwaarde heeft werking tot het moment van vervulling van de ontbindende voorwaarde, terwijl een rechtshandeling onder opschortende voorwaarde werking heeft vanaf het moment van vervulling van de opschortende voorwaarde.