De uitzendovereenkomst – ook wel uitzendcontract – is de arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer door de werkgever, in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van de werkgever, ter beschikking wordt gesteld van een derde om krachtens een door deze aan de werkgever verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van de derde.

De formele werkgever is het uitzendbureau, maar de betreffende werknemer werkt feitelijk voor een ander bedrijf.