De ziektewet (‘ZW’) is van belang voor werknemers die tijdens ziekte geen aanspraak kunnen maken op doorbetaling van loon van een werkgever. De ziektewet vormt een soort vangnet voor mensen die geen werkgever (meer) hebben, maar voor wie een inkomensvoorziening bij ziekte wenselijk of noodzakelijk is.

Wie komen in aanmerking voor een uitkering op grond van de ziektewet?

Mensen zonder werkgever die een beroep kunnen doen op de ziektewet zijn onder andere sommige groepen uitzendkrachten, oproepkrachten, thuiswerkers en/of stagiairs.

Soms hebben werknemers ook recht op een ziektewetuitkering indien zij wel een werkgever hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval indien een werknemer ziek wordt door een zwangerschap.