Een merk is ‘ieder teken, symbool of uiterlijke verschijning waardoor een product of dienst zich onderscheidt van concurrerende producten of diensten’. Met andere woorden is een merk een identificatiemiddel om producten of diensten van een bedrijf te onderscheiden. Een merk kunt u gebruiken om aan te geven dat een bepaald product van u afkomstig is of om een onderscheid aan te brengen met andere merken of producten. Als u een bepaald product onder een bepaald merk op de markt hebt gebracht, wilt u natuurlijk niet dat een ander bedrijf (of persoon) onder dezelfde merknaam een soortgelijk product gaat verkopen. U dient uw merk te registreren (merkenrecht en merkregistratie).

Merk inschrijven (merkregistratie)

Om uw merk veilig te stellen en aldus bescherming te genieten, is het verstandig om uw merk te registreren. Bescherming van een merk ontstaat namelijk niet automatisch of van rechtswege. Een inschrijving bij de Kamer van Koophandel is hiertoe ook niet voldoende. In de Benelux dient u uw merk te registreren bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Een merkinschrijving geldt dan voor de gehele Benelux. Indien u liever in de gehele Europese Unie of wereldwijd bescherming geniet van uw merk, dan zijn er andere opties mogelijk. Wij informeren u graag terzake.

Wij kunnen desgewenst uw merk inschrijven en u voorzien van alle benodigde informatie