Met een aandeel krijg je een recht of een deel van de ondernemingswinst. Maar welke soorten aandelen zijn er? Hieronder wordt een aantal soorten aandelen benoemd.

‘Gewone of normale’ aandelen

De ‘gewone of normale’ aandelen zijn aandelen die bijna iedereen wel kent. Deze aandelen geven in principe stemrecht en het recht op een jaarlijkse winstuitkering (dividend).

Certificaten van aandelen

Met certificering kunnen zeggenschapsrechten van aandelen gescheiden worden van financieel-economische belangen. Certificering van aandelen zorgt er dus voor dat het zeggenschapsrecht en het winstrecht van een aandeel worden gesplitst.

Preferente aandelen

Preferente aandelen zijn aandelen waaraan voorrechten zijn verbonden, zoals een winstdeling of een voorrecht ten aanzien van de benoeming van bestuursleden.