Verjaring van een vordering houdt in dat een vordering na verloop van een bepaalde termijn niet meer in rechte afdwingbaar is. U kunt na verloop van een bepaalde termijn dus bevrijd worden van een betalingsverplichting.

Algemene verjaringstermijn

De algemene verjaringstermijn voor rechtsvorderingen bedraagt 20 jaar, tenzij de wet anders bepaalt. En de wet bepaalt anders voor een aantal rechtsvorderingen.

Verjaringstermijn bij producten en diensten

Een verkorte verjaringstermijn is bijvoorbeeld opgenomen voor producten en diensten. De verjaringstermijn voor producten is twee jaar en voor diensten vijf jaar.

Verder zijn er bijzondere verjaringstermijnen voor bijvoorbeeld het belastingrecht en het ontslagrecht. Heeft u vragen over verjaringskwesties? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.