Alles

Meest gelezen blogs van 2016

By 15 december 2016 februari 21st, 2020 No Comments

Advocaat

Hieronder verstrekken wij een overzicht van de meest gelezen blogs van 2016. Heeft u daar vragen over, dan horen wij dat graag van u. Veel leesplezier toegewenst!

Meest gelezen juridische blogs van 2016

Datalek en aanpassen van arbeidsovereenkomsten

Met ingang van 1 januari 2016 is de Wet Meldplicht Datalekken in werking getreden. Op grond van deze wet hebben organisaties een plicht om (direct) melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zich een (ernstig) datalek voordoet. Wij adviseren werkgevers hiertoe hun arbeidsovereenkomsten aan te passen (zie hieronder). In deze blog zullen wij nader ingaan op datalekken en op het aanpassen (aanvullen) van de arbeidsovereenkomsten.

U kunt deze blog via de volgende link lezen: https://www.legal8.nl/datalek-en-aanpassen-van-arbeidsovereenkomsten/


Te warm om te werken?

Twee jaar geleden hebben wij een blog geschreven over het werken in warm/heet weer. Hierin zijn wij kort ingegaan op de wettelijke regels hiervoor en op de vraag wanneer het echt te heet is om te werken.

U kunt deze blog via de volgende link lezen: https://www.legal8.nl/te-warm-om-te-werken-2/


De Wet Werk en Zekerheid (WWZ): een eerste conclusie…

Wij hebben al vele artikelen gepubliceerd over de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Deze nieuwe wet is met name de laatste tijd erg veel (negatief) in het nieuws geweest. Op woensdag 9 maart jl. heeft de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid met Minister Asscher over de WWZ gedebatteerd aangezien er veel negatieve berichten over klonken. Werkgeversorganisatie MKB-Nederland heeft onlangs zelfs de noodklok geluid aangezien de WWZ naar haar mening averechts werkt. Kan nu al een voorzichtige eerste conclusie getrokken worden dat de WWZ haar beoogde doelen niet bereikt?

U kunt deze blog via de volgende link lezen: https://www.legal8.nl/de-wet-werk-en-zekerheid-wwz-een-eerste-conclusie/


Onduidelijke formulering studiekostenbeding komt werkgever duur te staan

Deze zaak laat het belang van een correct en duidelijk geformuleerd studiekostenbeding zien. Wij adviseren werkgevers hier goed op te letten. Wordt een onduidelijk beding overeengekomen, dan kan dit betekenen dat de werkgever hier geen beroep op kan doen…

U kunt deze blog via de volgende link lezen: https://www.legal8.nl/onduidelijke-formulering-studiekostenbeding-komt-werkgever-duur-te-staan/


Doorstart na faillissement: transitievergoeding verschuldigd?

Voor betrokken ondernemingen is het zaak goed op te letten op deze blog. Wees er alert op dat wanneer u een werknemer van een failliet overneemt, u zijn of haar volledige arbeidsverleden meeneemt en zodoende snel een transitievergoeding verschuldigd bent bij een ontslag.

U kunt deze blog via de volgende link lezen: https://www.legal8.nl/doorstart-na-faillissement-transitievergoeding-verschuldigd/


Kan het gedrag van werknemers in privé reden voor ontslag zijn?

Er zijn op internet veel voorbeelden te vinden van werknemers die door bepaalde gedragingen in de privé sfeer, op hun werk geschorst of zelfs ontslagen worden. Denk aan een werknemer die zich “misdraagt” op een (privé) feest met vrienden of – meer recentelijk – aan een werknemer die kwetsende teksten (richting Feyenoord doelman Kenneth Vermeer) op een bord had gezet tijdens een dartswedstrijd. Dit laatste zal u vast niet ontgaan zijn. Maar kunnen dergelijke gedragingen wel reden zijn voor een schorsing of zelfs voor een rechtsgeldig ontslag? Op deze vraag zullen wij in deze blog ingaan.

U kunt deze blog via de volgende link lezen: https://www.legal8.nl/kan-het-gedrag-van-werknemers-in-prive-reden-voor-ontslag-zijn/


Ontslag wegens drugsverslaving?

Bij de kantonrechter in Utrecht speelde recentelijk het volgende. Een werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een van zijn werknemers wegens een drugsverslaving. De werknemer verweert zich en stelt dat het opzegverbod tijdens ziekte aan ontbinding in de weg staat. Hoe oordeelde de kantonrechter?

U kunt deze blog via de volgende link lezen: https://www.legal8.nl/ontslag-wegens-drugsverslaving/


Tijdelijke bedrijfssluiting: loondoorbetaling een risico voor werkgever of werknemer?

Als een onderneming gedurende enige tijd (noodgedwongen) zijn deuren moet sluiten, dan rijst de vraag of de werknemers hun loon nog wel doorbetaald krijgen, ondanks het feit dat zij in deze periode geen werk verrichten. In deze blog zullen wij hier nader op ingaan en zullen wij eveneens een recent vonnis van de Rechtbank Noord-Nederland bespreken waarin op deze vraag wordt ingegaan.

U kunt deze blog via de volgende link lezen: https://www.legal8.nl/tijdelijke-bedrijfssluiting-loondoorbetaling-een-risico-voor-werkgever-of-werknemer/