AllesFaillissementsrecht

Retentierecht uitoefenen?

By 14 juli 2014 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_101290495

Het retentierecht is een recht van de schuldeiser om een goed dat hij onder zich heeft niet af te geven aan de schuldenaar zolang zijn of haar prestatie/inspanning niet is betaald. Het retentierecht is dus een opschortingsrecht en kan in beginsel worden uitgeoefend op zowel roerende als onroerende zaken. Een bekend voorbeeld is de autogarage die een auto weigert af te geven totdat zijn of haar factuur (bijvoorbeeld terzake de reparatie) is voldaan. Ook een aannemer kan een retentierecht uitoefenen bij de bouw. Het retentierecht geldt doorgaans als een machtig wapen tegen wanbetaling.

Retentierecht uitoefenen: voorwaarden

De wet bepaalt in welke gevallen het retentierecht mag worden uitgeoefend. Er zijn dus voorwaarden aan het uitoefenen van het retentierecht verbonden. Dit is ook logisch, aangezien het retentierecht een ‘machtig wapen’ is.

Een eerste voorwaarde is dat de debiteur achterblijft met de betalingsverplichting. De vordering dient dus opeisbaar te zijn. Een andere voorwaarde is dat de debiteur/schuldenaar de zaak feitelijk in handen moet hebben. Ten aanzien van een bouwwerk geldt dat de schuldenaar de feitelijke macht over het bouwwerk dient te hebben. In de praktijk ziet men vaak hekken om de bouwplaats heen, om op die manier anderen de toegang tot de bouwplaats te ontzeggen. Hiernaast moet het retentierecht voldoende kenbaar zijn. Denk aan de bouwplaats met hekken. Hier kunnen borden zijn geplaatst waarop vermeld staat dat hier het retentierecht wordt uitgeoefend.

Retentierecht en faillissement

Hierboven hebben wij gemeld dat het retentierecht een machtig wapen is. Maar is dat ook zo in een faillissementssituatie?

De hoofdregel is dat een retentierecht niet verloren gaat door een faillissement. De faillissementswet geeft de curator in een dergelijke situatie echter een tweetal mogelijkheden. De eerste is dat de curator de vordering voldoet. In de praktijk zal dit echter niet vaak voorkomen. De tweede mogelijkheid is dat de curator de zaak opeist en tot verkoop overgaat. De schuldeiser heeft dan een voorrangsrecht, maar omdat de meeste faillissementen worden opgeheven bij gebrek aan baten, is het maar de vraag of het retentierecht in faillissement veel waard is. Dit hangt af van de concrete situatie en alle relevante omstandigheden.

Overigens kan het voor de schuldeiser nog interessant zijn om de curator een redelijke termijn te stellen om zich uit te laten over het retentierecht. Wij kunnen u terzake nader informeren en adviseren.

Juridisch advies retentierecht

Heeft u vragen over het bovenstaande of wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan eens geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Legal8

088 – 88 3 8888

14-07-2014