AllesOndernemingsrecht

Corporate opportunity?

By 18 mei 2015 februari 21st, 2020 No Comments

Corporate opportunity

Onlangs deed zich een zaak voor over de zogenaamde “coporate opportunity”. Dit onderwerp is in Nederland nog relatief onbekend, in tegenstelling tot de Verenigde Staten en Engeland. Hieronder zullen wij op dit onderwerp ingaan.

Wat is een corporate opportunity?

Het leerstuk van de corporate opportunity ziet op de situatie waarin een bestuurder van een vennootschap zich bewust is van een “zakelijke kans” voor deze vennootschap, maar deze kans niet aangrijpt. Soms grijpt een bestuurder deze kans niet alleen niet aan, maar gaat hij er zelfs op persoonlijke titel met de kans vandoor. De bestuurder kan dan (privé) aansprakelijk zijn.

Onlangs deed zich een zaak voor waarin de Rechtbank Midden-Nederland het leerstuk van de corporate opportunity beschreef:

De rechtbank stelt voorop dat als corporate opportunity kan worden aangemerkt een mogelijkheid die zich voor de vennootschap voordoet om een transactie aan te gaan of zakelijke activiteiten te ontplooien die passen binnen het kader van haar bedrijfsvoering en waarvan kenbaar is dat de vennootschap daar een redelijk belang bij heeft of zou kunnen hebben. Uit de artikelen 2:8 en 2:9 BW vloeit voort dat de bestuurder van de vennootschap deze mogelijkheden ten gunste van de vennootschap dient te benutten. Indien de bestuurder een corporate opportunity aanwendt ten behoeve van zichzelf of van derden, zonder dat de vennootschap deze opportunity heeft vrijgegeven, dan schiet hij tekort in de uitoefening van de hem opgedragen taak. Kan de bestuurder daarvan een ernstig verwijt worden gemaakt, dan is hij jegens de vennootschap voor diens schade aansprakelijk op grond van artikel 2:9 BW. Van een ernstig verwijt is in beginsel sprake indien de bestuurder zijn eigen belang heeft laten prevaleren boven dat van de vennootschap.

Met andere woorden zegt de rechtbank dat als een bestuurder een zakelijke kans aan zich voorbij laat gaan en deze voor zichzelf of ten behoeven van derden aanwendt, dan kan de bestuurder aansprakelijk zijn voor de schade. Dit betreft een privé aansprakelijkheid.

Deze uitspraak is via de volgende link te lezen: rechtspraak.

Corporate opportunity en aansprakelijkheid

Moraal van het verhaal is dus dat de bestuurder een corporate opportunity dient te benutten! Doet hij of zij dat niet, dan ligt aansprakelijkheid op de loer…

Heeft u vragen over het bovenstaande? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Legal8

info@legal8.nl

18-05-2015